Mijn Innova koelt/verwarmt niet meer zo goed, wat nu?

 • Neem eerst de stekker uit het stopcontact en plaats deze terug na ca. 1 minuut, vaak is een reset als deze al voldoende
 • Hangt het toestel helemaal verticaal (zowel zijdelings als voorwaarts/achterwaarts)?
 • Zijn de gaten in de muur 160mm in diameter en zijn deze volledig in lijn met de gaten in het toestel? Zijn de kleppen aan de buitenzijde goed geplaatst? Van buiten gezien wordt de lucht aan de rechterzijde aangezogen en aan de linkerzijde uitgeblazen.
 • Gaan de kleppen goed open? Als er eentje dicht blijft is de luchtstroom en daarmee de mogelijkheid om warmte af te voeren beperkt.
 • Is de aan de buitenzijde uitgeblazen lucht goed gescheiden van de aangezogen lucht? Als de lucht in de open ruimte wordt geblazen is dit prima, maar de aangezogen en uitgeblazen lucht in een nauwe steeg geblazen wordt zal de aangezogen lucht voor een gedeelte uit lucht bestaan die net uitgeblazen is en die koud is als het toestel als verwarming wordt gebruikt en warm is als het toestel als airco wordt gebruikt. Het gevolg hiervan is dat de mogelijkheid om warmte aan de lucht te onttrekken (bij verwarming) of warmte aan de lucht af te geven (bij koeling) sterk beperkt wordt.
 • Is er geen vervuiling in het toestel of op het gaas van de aanzuigroosters?
  Als het toestel is gemonteerd gebruik makend van de stalen roosters met gaas is het zaak te controleren of er geen vervuilingen in het gaas zijn blijven hangen, als de luchtstroom wordt belemmerd gaat dit ten koste van de warmte-afvoerende capaciteit van het toestel.
  Als het toestel zonder gaas gemonteerd is kan het zijn dat het intern vervuild is, dan is het zaak dat de voorkappen verwijderd worden voor reiniging.
 • Staat het toestel nog wel op heating of cooling mode? Het is wel eens voorgekomen dat het toestel door aanraking van het display of afstandbediening op de ventilatiestand is geschakeld waarbij er dus niet meer verwarmd of gekoeld wordt.
  Het toestel koelt beter als hij op de cooling stand staat ten opzichte van de automaat (“A”) stand. Hetzelfde geldt voor de heating stand als het toestel moet verwarmen.
 • Staat het toestel wel op HC (heating/cooling)? -> zie pagina 8 van de handleiding.
  Door op de knop te drukken totdat alle drie de balkjes tegelijkertijd knipperen wordt de Dual Power stand geactiveerd waarbij het toestel maximaal zal koelen/verwarmen voor 30 minuten. Dit kan zinvol zijn om de temperatuur sneller op het gewenste niveau te krijgen waarna het makkelijker is om het op niveau te houden. Dit werkt alleen in de specifieke heating en de cooling stand, dus niet in de “A” stand.

Heating only/cooling only

Het is mogelijk om de verwarmings- of koelmodus te deactiveren volgens een eenvoudige procedure. Houd de A-toets op het aanraakscherm gedurende 5 seconden ingedrukt totdat HC (verwarmen en koelen) op het display verschijnt. Druk gedurende 1 seconde op de A-toets om over te schakelen naar de CO (Cooling Only) modus. Druk nogmaals op de A-toets om terug te schakelen naar HO (Heating Only). Wacht 3 seconden zonder iets aan te raken om de instelling op te slaan en terug te keren naar de normale bediening.

Test die gedaan kan worden om vast te stellen of de 2.0 voldoende koelt/verwarmt

Haal het toestel van de muur en laat het werken, een schema van de temperaturen die het toestel moet produceren zijn hier te vinden:

10 HP https://www.dropbox.com/s/ko3tr50w8qankr3/Running%20test%2010%20HP_eng.pdf?dl=0

12HP https://www.dropbox.com/s/i5d6nz1vuufcuq7/Running%20test%2012HP%20Inverter_eng.pdf?dl=0

In de schema’s in deze bestanden is te zien wat de temperatuur van de uitgeblazen lucht moet zijn bij diverse omgevingstemperaturen. De schema’s zijn zowel voor koeling als verwarming.

T_Amb  Omgevingstemperatuur
T1:         temperatuur uitgeblazen lucht linkerzijde uitblaasopening
T2:         temperatuur uitgeblazen lucht midden uitblaasopening
T3:         temperatuur uitgeblazen lucht rechterzijde uitblaasopening
T4:         temperatuur aangezogen lucht achterzijde (= gelijk aan omgevingstemperatuur)
T5:         temperatuur uitgeblazen lucht achterzijde

Please, mind that only logged in users can submit questions