Vergt de SNE RAS-60 onderhoud?

Het is aan te raden het toestel regelmatig (minimaal eens per maand) te controleren op vervuiling, de aanzuigfilters bestaan uit fotokatalyserend materiaal dat reageert op daglicht en filters die stof, pluizen etc. uit de lucht filteren. Deze stoffilters zijn met de stofzuiger of met water te reinigen, om de filters met water te reinigen is het aan te raden de filters uit elkaar te nemen, de fotokatalytische filters kunnen namelijk niet tegen water. Een eenvoudiger oplossing is de filters om te draaien zodat de stoffilters aan de buitenzijde zijn geplaatst, hierbij kunnen deze zonder uit het toestel te nemen met de stofzuiger worden gereinigd.