Wat is thermodynamische warmteterugwinning (WTW)?

Thermodynamische warmteterugwinning is een proces waarbij warmte wordt overgedragen tussen twee stromen met behulp van een warmtepomp als het systeem voor warmteoverdracht. Dit proces maakt gebruik van de principes van thermodynamica om warmte-energie te hergebruiken en zo de energie-efficiëntie te verhogen.

Bij thermodynamische warmteterugwinning met een warmtepomp wordt warmte onttrokken aan een warme stroom, zoals de afgevoerde lucht in een ventilatiesysteem, en wordt deze warmte overgedragen aan een koude stroom, zoals de verse binnenkomende lucht. Dit gebeurt met behulp van een warmtepomp, die fungeert als een warmtewisselaar en het warmtetransport faciliteert.

De warmtepomp maakt gebruik van een werkend medium, zoals een koelmiddel, dat in een gesloten circuit circuleert. Het proces begint met het verdampen van het koelmiddel bij lage druk en temperatuur, waarbij het warmte opneemt uit de warme stroom. Vervolgens wordt het gasvormige koelmiddel samengeperst, waardoor de druk en temperatuur toenemen. Bij dit proces wordt energie toegevoegd aan het koelmiddel.

Het hete, samengeperste koelmiddel geeft vervolgens zijn warmte af aan de koude stroom, zoals de verse binnenkomende lucht. Dit zorgt ervoor dat het koelmiddel afkoelt en condenseert tot een vloeistof. Daarna wordt het vloeibare koelmiddel weer ontspannen naar een lage druk, waardoor het kan verdampen en het proces opnieuw kan beginnen.

Door dit proces van verdampen, comprimeren, condenseren en ontspannen kan de warmtepomp warmte-energie efficiënt overdragen van de warme naar de koude stroom. Hierdoor kan de warmte van de afgevoerde lucht worden teruggewonnen en gebruikt worden om de verse binnenkomende lucht te verwarmen.

Thermodynamische warmteterugwinning met een warmtepomp wordt vaak toegepast in ventilatiesystemen en verwarmingssystemen om energie te besparen en de energie-efficiëntie te verhogen. Het biedt een effectieve manier om warmte te hergebruiken en het comfort in gebouwen te verbeteren.