Lucht zuiveren van het corona virus (COVID 19)

Stap 1

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Stap 3

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Producten

Corona virus (COVID 19) besmetting voorkomen met een luchtreiniger

Volgens de algemeen beschikbare informatie kunt u op verschillende manieren besmet raken met het Coronavirus;

Door de kleine druppeltjes die worden verspreidt als een persoon niest of hoest

Volgens de algemeen beschikbare informatie kunt u besmet raken met het Coronavirus door contact met lichaamsvloeistoffen zoals speeksel of slijm van een besmet persoon. Dit kan zijn door het inhaleren van de kleine druppeltjes die verspreidt worden door hoesten of niesen.

Lucht reinigen van het COVID-19 virus

Het virus kan zich ook via oppervlakten verspreiden; door de neus of mond aan te raken komt het virus op de vingers, die raken een oppervlak aan zoals een deurknop of trapleuning en vervolgens komt het weer bij een volgend persoon in contact met de vingers die zichzelf dan besmet door mond of neus aan te raken of in de ogen te wrijven.

De druppeltjes die ontstaan bij een hoest- of niesbui zullen over het algemeen niet verder reiken dan één, maximaal twee meter dus die zullen niet in een hele ruimte worden verspreid.

Aerosolen daarentegen blijven wel in de lucht hangen en kunnen dus ook een veel langere afstand overbrengen.

Een aerosol is een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. De grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht.

Van SARS en waterpokken is bekend dat deze virussen zich via aerosolen kunnen verspreiden en dat deze nog mensen kunnen infecteren nadat de persoon die het virus droeg de ruimte reeds verlaten heeft. Van het COVID 19 virus is daar momenteel nog geen gedetailleerde data van bekend, maar het wordt aangenomen dat dit met name in medische faciliteiten een probleem kan vormen.

Luchtreinigers met een volwaardig HEPA filter zijn effectief in het zuiveren van deze partikels.

Een HEPA filter verwijdert minimaal 99.97% van partikels van 0.3 micrometer. Deze grootte van partikels staat bekend als de Most Penetrating Particle Size (MPPS) ofwel de moeilijkst te filteren deeltjesgrootte, grotere zowel als kleinere deeltjes zijn eenvoudiger te filteren dan deze fijnstofdeeltjes.

Bekijk ook onze luchtbevochtigers, de gegevens die wij tot dusver hebben gevonden wijzen erop dat luchtvochtigheid een zeer grote rol heeft in de afweer van het lichaam tegen dit virus, de manier waarop het virus zich wereldwijd verspreidt heeft ondersteunt deze theorie.

Luchtreiniger corona | Klik hier voor aanvullende informatie omtrent luchtzuivering van corona.

Zie ook:


Terug naar stap twee.

 

luchtreiniger corona