Lucht zuiveren in de werkplaats

Stap 1

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Stap 3

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Producten

Lucht zuiveren in de werkplaats: een goed alternatief voor afzuigen

Lucht zuiveren in de werkplaats levert directe verbetering van de werkomstandigheden op. Vaak zijn werkplaatsen hotspots voor schadelijke partikels die vrijkomen bij bewerking van materialen. Denk hierbij aan slijpen, branden, lassen, etc. Bovendien worden schadelijke gassen en vluchtige stoffen geneutraliseerd.

Luchtkwaliteit in werkplaats vaak erg slecht

De werkzaamheden kunnen partikels produceren (slijpen, branden, lassen, etc), en de gebruikte materialen/stoffen kunnen gassen of vluchtige stoffen produceren (olie, spuitbussen, verf, etc).

Afzuiging zorgt dat koude buitenlucht de ruimte ingezogen wordt en vraagt grote constructie en investering.

Een effectieve, eenvoudige en mobiele oplossing is de inzet van een mobiele afzuiger met luchtfilters die de lucht ter plekke zuiveren.

Een aan de wand of plafond op te hangen luchtreiniger met zeer hoge capaciteit (> 3.000 m3) is geschikt de hele ruimte te zuiveren als er meerdere plekken zijn waar schadelijke stoffen in de ruimte worden verspreid

Lucht zuiveren in de werkplaats: flinke vooruitgang van luchtkwaliteit

Lucht zuiveren in de werkplaats kan resulteren in enorme verbetering van de luchtkwaliteit. Doordat doorgaans allerhande bewerkingen in de werkplaats plaatsvinden is het inzetten van luchtfilters vaak een goede eerste stap.

Hierbij denken wij aan bewerkingen zoals:

  • Slijpen
  • Branden
  • Lassen
  • Zagen
  • Frezen
  • Etc.

Lucht zuiveren in de werkplaats als besparing

Grote afzuiginstallaties (wettelijk verplichte daargelaten) hoeven niet altijd het beste resultaat te geven, terwijl de investering in dergelijke apparaten significant is. Vaak gaat het hier om flinke investeringen in de constructie van uw bedrijfspand. Bovendien zorgt afzuiging ervoor dat koude buitenlucht de ruimte ingezogen wordt.

Alternatieven

Een effectieve, eenvoudige en mobiele oplossing is de inzet van een mobiele afzuiger met luchtfilters die de lucht ter plekke zuiveren. Of een aan de wand of plafond op te hangen luchtreiniger met zeer hoge capaciteit (> 3.000 m3). Deze is geschikt de hele ruimte te zuiveren als er meerdere plekken zijn waar schadelijke stoffen in de ruimte worden verspreid.

Zie ook:

Terug naar stap twee.

Lucht zuiveren in de werkplaats