Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties

Stap 1

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Stap 3

Voor welk soort locatie zoekt u een oplossing?

Producten

Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties

Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties is van belang voor uw installatie. Het pompen van koud water leidt onherroepelijk tot condensatie, waardoor corrosie optreedt. De pompinstallaties hebben hieronder te leiden, maar ook de leidingen zelf en de rest van de ruimte.

Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties: behoudt van uw installatie

Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties zorgt voor een langere levensduur van de installatie. En dat geldt voor alle toepassingen van industriële pompen die koude vloeistoffen pompen. Door het verschil met de buitentemperatuur treedt op pompen en buizen per definitie condensatie op. Lucht ontvochtigen zorgt voor vermindering van condensvorming op de gehele installatie.

Verlaagde luchtvochtigheid is hygiënischer

Bovendien wordt de ruimte minder geschikt voor de vermenigvuldiging van micro-organismen in de lucht. Dit past binnen een HACCP strategie in de voedingsmiddelenindustrie, maar kan ook gunstig zijn bij pompinstallaties voor HVAC systemen.

Lees over luchtvochtigheid en gezondheid

Ontvochtigers voor zware toepassingen

ITEC voert een complete lijn ontvochtigers voor industriële toepassingen. Deze ontvochtigers zijn bijzonder effectief, hebben een grote capaciteit, en meten de luchtvochtigheid continu waardoor een constant niveau wordt gehandhaafd.

Deze ontvochtigers zijn zeer geschikt voor inzet bij pompinstallaties, waterbewerkingsinstallaties en andere industriële toepassingen waar betrouwbare en onderhoudsarme techniek gevaagd is.

Lees ook over de benodigde capaciteit van ontvochtigers

Zie ook:

Terug naar stap twee

Lucht ontvochtigen bij watermanagement en pompinstallaties