Something else here.

Luchtkwaliteit, luchtreiniging, gezondheid

Lucht en gezondheid

We ademen per dag ongeveer 20.000 keer in en uit waarbij we 12.000 (12 kubieke meter) liter lucht inademen. Helaas spenderen we onze tijd voor het grootste gedeelte niet in de natuur. Sterker nog, gemiddeld spenderen we 90% van de tijd binnenshuis waar de luchtkwaliteit het slechtst is!

Een kubieke meter lucht kan binnenshuis tot 20 miljoen partikels (stof, fijnstof, allergenen, bacteriën, pollen, schimmels, virussen, etc.) bevatten. Dit is tot twintig keer zoveel als buitenshuis bij een kruispunt en tot tweehonderd keer zoveel als aan zee.