Het Thuiswinkel-Waarborg is een extra bevestiging dat je veilig winkelt. Verder geeft het je de mogelijkheid om bij geschillen de Thuiswinkel aan te haken. Is er een geschil na aankoop waar je niet uit komt? En heb je besteld bij bol.com zelf of een partner die lid is van Thuiswinkel.org? Dan kun je de zaak voorleggen aan de Thuiswinkel-geschillencommissie. Of een partner is aangesloten, kun je gemakkelijk zien op de ledenlijst van Thuiswinkel.org. Als Europees consument kun je naar oplossingen zoeken of online een klacht indienen via de Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie. Ook als de partner niet is aangesloten bij Thuiswinkel.org.