Inzet van een monoblock warmtepomp voor gasloos verwarmen

gasloos verwarmen met een Innova monoblock warmtepomp

Een monoblock airco/warmtepomp is een eenvoudig te installeren en in te zetten oplossing om de temperatuur in een ruimte op een aangenaam niveau te brengen en te houden. De toepassing van een inverter warmtepomp maakt dat een Innova 2.0 monoblock toestel kan worden gebruikt om zowel te koelen als te verwarmen. De term “warmtepomp” wordt weleens geïnterpreteerd als een technologie om te verwarmen, maar elke airco is een warmtepomp. Een warmtepomp is in staat warmte op een locatie te absorberen en deze op een andere locatie weer af te geven, in de zomer wordt warmte onttrokken aan de binnenlucht om dit aan de warmere buitenlucht af te geven. Geavanceerdere airco’s (warmtepompen dus) zoals de Innova 2.0 monoblock toestellen zijn in staat deze werking ook om te draaien en in de winter warmte te onttrekken aan de koude binnenlucht om hiermee de binnenlucht te verwarmen.

Omdat een warmtepomp zelf geen warmte ontwikkeld maar onttrekt aan een bepaalde bron (in dit geval de buitenlucht) is een warmtepomp een zeer efficiënte bron van warmte. Het opwekken van de warmte kost namelijk de meeste energie en dat hoeft een warmtepomp niet te doen. Elektrische heaters of infrorood panelen gebruiken de verbruikte energie wel om warmte op te wekken en zijn daardoor veel minder efficiënt. Daarnaast verwarmt een (monoblock) warmtepomp de hele ruimte en niet alleen de oppervlakten (of personen) waar de straling van het IR paneel op gericht is.

Net als het overstappen van benzine naar elektrisch rijden bepaalde voor- en nadelen met zich meebrengt en een andere rijstijl vraagt voor optimaal gebruik vraagt het gebruik van een (monoblock) warmtepomp ook een andere benadering vergeleken met verwarming met de CV.

Om het juiste toestel te kiezen en deze zo optimaal mogelijk in te zetten is het raadzaam de volgende punten in acht te nemen;

Een warmtepomp maakt altijd meer geluid dan een cv-radiator

Gezien het feit dat een cv-radiator normaal gesproken geen enkel geluid maakt is het natuurlijk ook logisch dat een andere warmtebron niet stiller zal zijn. Een warmtepomp (split-unit of monoblock) is voorzien van een ventilator om de gegenereerde warmte de ruimte in te blazen. Deze zijn natuurlijk niet luid maar zullen (afhankelijk van de ingestelde stand) altijd enig windgeruis produceren. Normaal gesproken is dit niet storend, ook ’s nachts is dit een zacht achtergrondgeluid, mits ingesteld op een lage (stille) stand. In een monoblock airco zit alle techniek in één behuizing, en deze behuizing bevindt zich binnenshuis, dus in principe zijn er meer bronnen van geluid zoals de compressor (dit is de pomp die het koelmiddel rondpompt en het hoofdcomponent van de warmtepomp is) en de ventilator voor de buitenlucht.

Uiteraard is het zo dat deze twee componenten in een zwaar geïsoleerd gedeelte van het toestel zitten, dit is nodig omdat het hier binnenin koud is (de buitenlucht wordt er immers doorheen gevoerd) en hier dus meer geluid geproduceerd wordt. Deze isolatie zorgt ervoor dat er geen koude naar binnen door kan sijpelen en het geluid geïsoleerd wordt. In de praktijk betekent dit dat deze componenten normaal gesproken niet hoorbaar zijn. Alleen bij het opstarten van het verwarmings- (of koel) proces kan het zijn dat de compressor enkele seconden hoorbaar kan zijn, de compressor is in rubbers opgehangen om trilling en geluid te absorberen maar bij opstarten moet hij even extra “aanzetten” om op toeren te komen. De buitenlucht ventilator is normaalgsproken niet hoorbaar maar dit hangt ook samen met de muur waar het toestel aan hangt, een gipswand of dunne houten wand kan wel geluid doorlaten maar als het toestel aan een stenen muur hangt zal al het geluid van de buitenluchtstroom helemaal gedempt worden.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht

Net als iedere lucht/lucht warmtepomp onttrekt een Innova 2.0 de warmte aan de buitenlucht. Ook als de buitenlucht koud is kan hieraan nog steeds warmte onttrokken worden, dit is zelfs mogelijk als de buitentemperatuur onder het vriespunt ligt. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate de buitentemperatuur daalt de hoeveelheid warmte die een warmtepomp kan onttrekken ook afneemt. De opgegeven verwarmende capaciteit in kW van de Innova toestellen is gemeten bij een temperatuur van 7°C.  Bij een temperatuur van -2°Cis de verwarmende capaciteit van de warmtepomp met ca. 30% afgenomen.

Als een monoblock warmtepomp gebruikt wordt als toevoeging aan een bestaand CV systeem hoeft dit niet zoveel uit te maken; voor het grootste gedeelte van het koude seizoen kan het toestel gebruikt worden om de temperatuur op een aangenaam niveau te houden, het CV systeem te ontlasten en hiermee het gasverbruik te minimaliseren. Als de temperaturen te ver dalen kan het CV systeem gebruikt worden zodat er altijd voldoende verwarmingscapaciteit aanwezig is.

Als de monoblock warmtepomp moet worden gebruikt als enige warmtebron is een Innova 2.0 12HP ELEC een goede oplossing, deze is voorzien van een ingebouwde elektrische heater die automatisch inschakelt als de warmtepomp de temperatuur niet snel genoeg kan doen laten stijgen. Een elektische heater is lang niet zo efficënt als een warmtepomp, maar als backup is het een effectieve oplossing. Eventueel is de combinatie van warmtepomp en losse elektrische heater of infrarood verwarmingspaneel ook een oplossing om altijd voldoende verwarmingscapaciteit te hebben.

Uiteraard hangt dit allemaal samen met de grootte van de ruimte, afhankelijk van het model warmtepomp zou een ruimte van ca 30 vierkante meter ook het hele jaar door wel door alleen een monoblock warmtepomp verwarmd kunnen worden.

Een monoblock warmtepomp kan af en toe even stoppen met werken om te ontdooien.

Bij het absorberen van warmte uit de koude buitenlucht ontstaat condens, en bij lage temperaturen kan het zijn dat er ijs ontstaat in het toestel. Het toestel is voorzien van sensoren om dit te detecteren en als dit het geval is wordt het verwarmingsproces voor korte tijd omgedraaid om warmte te genereren waar het ijs is ontstaan om dit snel te doen ontdooien. Als dit het geval is stopt de verwarming voor korte tijd. Het kan dus lijken alsof het toestel defect is maar dit is een standaard functie van een warmtepomp als gevolg van het onttrekken van de warmte aan de buitenlucht.

De Innova toestellen zijn voor verwarming ook anders geprogrammeerd dan voor koelen. Voor koelen maakt het niet uit als het toestel continu lucht circuleert, het toestel blaast zachtjes (mits ingesteld op automatische werking van de ventilator) en als de temperatuur stijgt wordt de koelende werking weer ingeschakeld. Voor verwarmen wordt de ventilator uitgeschakeld, want in de winter wordt luchtbeweging al gauw als tocht ervaren. Als de gewenste temperatuur bereikt is stopt het toestel met blazen en zal periodiek de ventilator voor 30 seconden inschakelen op de allerlaagste stand om wat verse lucht aan te zuigen, dit is nodig om een goede meting van de temperatuur te kunnen doen. Als de temperatuur nog op peil is gaat de ventilator weer uit en als de temperatuur gedaald is zal de verwarmende werking weer starten.

De opgegeven ruimtecapaciteit van een airco/warmtepomp betreft de koelende werking

Bij airco’s/warmtepompen wordt de koelende/verwarmende capaciteit normaal gesproken opgegeven in kiloWatt (kW), in landen waar het metriek stelsel niet of minder toegepast wordt zoals in Engeland of Amerika wordt ook BTU nog wel gebruikt maar dit komt hier nog maar zelden voor. Het koel- en verwarmingsvermogen in kW ligt normaal gesproken niet zo ver uit elkaar, maar de ruimte waarin een warmtepomp effectief kan werken is voor verwarmen meestal wel kleiner dan om te koelen. Dit heeft ermee te maken dat als de monoblock warmtepomp in de zomer de temperatuur met bijvoorbeeld 5 graden laat dalen ten opzichte van de buitenlucht het al snel aangenaam is. In de winter zal het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur wel wat groter moeten zijn om een aangename temperatuur te bereiken. De oppervlakte van de ruimte die een toestel bij lage temperaturen kan verwarmen zal ongeveer 20% kleiner zijn dan dat het toestel bij hoge temperaturen kan koelen. Dit hangt uiteraard wel af van een heel aantal factoren dus hier zal altijd wat variatie in zitten.

Ook dit in acht nemend is een monoblock warmtepomp de ruimte die deze ’s zomers koelt ’s winters nog steeds prima kunnen verwarmen. Als het echter de enige warmtebron in het pand of woning is of als de ruimte slecht is geïsoleerd is een 2.0 12HP ELEC met elektische heater zinvol. Hiermee bent u zeker dat ook in de koudste dagen met temperaturen onder het vriespunt er voldoende warmte kan worden gegenereerd. U zou er ook voor kunnen kiezen om een extra warmtebron zoals IR paneel of vrijstaande elektrische heater te gebruiken om extra verwarming te genereren als de temperatuur erg laag is.

De plek en de hoogte waarop het toestel is opgehangen heeft grote invloed op de gemeten temperatuur en daarmee de werkinsstand van het toestel

Elke airco/warmtepomp is voorzien van een thermostaat zodat het toestel de ruimte naar een ingestelde temperatuur kan brengen en daarop kan houden. In een monoblock is de thermometer in het toestel zelf ingebouwd. Omdat het toestel zijn werking aanpast aan de gemeten temperatuur is het belangrijk in acht te nemen dat de locatie in de ruimte waar het toestel hangt hier een grote invloed op heeft.

Als het toestel hoog aan de muur hangt zal het toestel altijd een wat hogere temeratuur meten, warmte stijgt immers en met iedere hoogtemeter stijgt de temperatuur met een graad. Als het toestel op een gegeven moment van de dag in de zon hangt zal het gedurende deze tijd ook "denken" dat het erg warm is in de ruimte en daardoor stoppen met verwarmen.

Als een ruimte smal en lang is, of bijvoorbeeld een L-vorm heeft zal de temperatuur ook altijd wat variëren op de verschillende plekken in de ruimte.

Daarnaast is het zo dat de thermometer in de monoblock warmtepomp zich altijd enigszins dichtbij de warmtebron van het toestel zelf bevindt, daar is in een monoblock toestel niet aan te ontkomen. Dat kan dus ook onder omstandigheden wel tot variaties in de gemeten temperatuur leiden. Als de door de monoblock warmtepomp uitgeblazen warme lucht niet ongehinderd weg kan blazen kan deze warmte ook weer direct bij het toestel zelf terechtkomen waardoor deze de verwarmende werking weer uit kan schakelen.

Het is dus belangrijk deze factoren mee te nemen in de overweging van waar u het toestel wilt ophangen, en als de gemeten temperatuur wat afwijkt door een van deze factoren is het zaak dit mee te nemen in de instelling van de gewenste temperatuur, door deze één of twee graden hoger in te stellen is een probleem al gauw verholpen.

U kunt de effectiviteit van de verwarmende werking optimaliseren door de volgende punten in acht te nemen:

Gebruik de Dual Power functie voor maximale werking totdat de gewenste temperatuur bereikt is.

Deze functie is te selecteren door op de toets van de ventilatorsnelheid te drukken totdat alle drie de streepjes op het display tegelijk knipperen, hierbij zal het toestel 90 minuten lang extra hard verwarmen, de verwarmende werking van de compressor wordt verhoogd en de ventilator om de lucht in de ruimte te blazen zal ook op maximale snelheid gaan blazen. Deze extra krachtige werking is alleen op deze wijze te activeren en zal de ruimte sneller op de gewenste temperatuur brengen.

Gebruik de app om het toestel in te schakelen.

Hiermee kunt u het toestel harder laten werken als u nog niet aanwezig bent. Als het toestel de ruimte op de gewenste temperatuur moet brengen zal deze extra hard moeten werken en blazen. Dit produceert meer geluid dan wanneer de gewenste temperatuur bereikt is en het toestel alleen nog maar hoeft te werken om de temperatuur op peil te houden. Hiermee is de ruimte aangenaam warm als u deze betreedt en minimaliseert u de geluidsproductie van het toestel als u in de ruimte aanwezig bent.

Gebruik de 24-uurs timer in de app.

Dezelfde functionaliteit zoals hierboven beschreven is ook automatisch in te stellen, u kunt programmeren dat het toestel op een bepaalde tijd automatisch in- en uitschakelt. Hiermee kunt u er dus ook voor zorgen dat als u de ruimte betreedt deze al op een aangename temperatuur is en de monoblock airco stil zijn werk doet.

Zorg ervoor dat de monoblock airco optimaal kan werken door ervoor te zorgen dat de luchtstroom onbelemmerd is door vervuiling

De Innova monoblock toestellen zijn aan de bovenzijde voorzien van een fijnmazig gaas om stof op te vangen voordat de lucht door het toestel geleid wordt. Het is belangrijk deze regelmatig te controleren en zonodig te reinigen. Als er stalen roosters met gaas aan de buitenzijde geplaatst zijn is het belangrijk deze ook regelmatig te controleren. Als het gaas vol is komen te zitten met vervuiling gaat er niet voldoende lucht meer door het toestel, aan deze lucht wordt de warmte onttrokken dus als er niet voldoende lucht door het toestel kan stromen neemt de verwarmende werking tot bijna nul.

Kies de optimale ventilatorsnelheid voor uw toepassing

De snelheid van de ventilator waarmee de warme lucht de ruimte in wordt geblazen kan worden ingesteld voor automatische werking waarbij de monoblock warmtepomp zelf kiest hoe hard deze blaast maar u kunt zelf ook kiezen hoe hard het toestel blaast. Een hogere stand zal zorgen voor betere verspreiding van de warmte in de ruimte en een lage stand zorgt voor meer geconcentreerde warmte vlakbij het toestel en ook een lager geluidsniveau. Als het toestel harder blaast zal de luchtstroom op een afstand van het toestel wel sneller als tocht ervaren, de lucht is wel warm maar de luchtbeweging voelt wel koeler aan. Het voordeel van meer luchtcirculatie is wel dat er ook een preciezere meting wordt gedaan van de temperatuur omdat de lucht in de ruimte meer gemengd wordt, de temperatuur in de ruimte zal namelijk altijd variëren op verschillende plekken en met name verschillende hoogten in de ruimte, elke meter hoger betekent ook ongeveer een graad warmer.

Zet de thermostaat van de CV een graad (of twee) lager dan die van de monoblock warmtepomp

Door de gewenste temperatuur van de CV iets lager te zetten dan die van de warmtepomp zal de warmtepomp normaal gesproken de verwarmende werking op zich nemen en als de temperatuur te laag is of als door de ruimtegrootte of andere reden de warmtepomp de temperatuur niet meer op de gewenste waarde kan houden kan de CV installatie bijspringen en de temperatuur weer doen stijgen.

 

Klik hier voor ons programma Innova 2.0 monoblock warmtepompen

Innova monoblock airco/warmtepomp