Ruimtecapaciteit luchtreinigers

Een opgave van de grootte van een ruimte waarin een luchtreiniger effectief kan werken zal altijd een inschatting zijn, omdat er veel verschillende factoren meespelen is het nooit tot op de vierkante of kubieke meter op te geven.

Factoren om rekening mee te houden zijn:

 • Mate van luchtvervuiling in de ruimte.
 • Het soort vervuiling (stof, rook, virussen, allergenen, pollen, luchtjes, vluchtige stoffen, etc.
 • De hoeveelheid personen in de ruimte.
 • De mate van ventilatie in de ruimte.
 • De gevraagde kwaliteit van de lucht.
 • Is de mate van vervuiling constant of is er sprake van piekvervuilingen die snel moeten worden gezuiverd?

Als een luchtreiniger een bepaalde maximum opgegeven ruimte capaciteit heeft moet u er ook rekening mee houden dat deze om de lucht in een dergelijke ruimte te zuiveren op de hoogste werkingsstand moet werken, wat meer geluid geeft en ten koste gaat van de levensduur van de filters, en op de lange termijn van het toestel zelf.

Hieronder kunt u lezen welke calculaties er door verschillende fabrikanten gehanteerd worden, en een vuistregel die wij zelf hanteren die voor verreweg de meeste toepassingen een goede indicatie zal geven.

Amerikaanse en Japanse certificeringen

Er zijn echter wel enkele meetmethoden om de oppervlaktecapaciteit te meten, toestellen van gerenommeerde fabrikanten zullen dan ook van een certificering voorzien zijn, 2 certificeringen zijn wereldwijd bekend; de JEM 1467 richtlijn. (Japanse Electronics Manufacturing association), en de CADR (Clean Air Delivery Rate) standaard van de Amerikaanse AHAM (Association of American Home Appliance Manufacturers).

De Sharp luchtreinigers zijn getest naar de JEM 1467 richtlijn, de Winix en Coway toestellen zijn gecertificeerd volgens de AHAM/CADR richtlijnen.

Bij beide meetmethodes wordt de effectiviteit tegen stofdeeltjes gemeten aan de hand van de hoeveelheid gezuiverde lucht en kwaliteit van de gezuiverde lucht. De CADR standaard meet naast stof ook de effectiviteit tegen rook en pollen.

Vervolgens wordt er aan deze waarden een oppervlakte effectiviteit gekoppeld. In het geval van de JEM 1467 richtlijn wordt de oppervlakte van de ruimte weergegeven waarin 88% van de stofdeeltjes binnen 30 minuten kunnen worden verwijderd.
In het geval van de CADR/AHAM methode wordt de oppervlakte van de ruimte weergegeven waarin 80% van alle rookdeeltjes binnen 20 minuten kunnen worden verwijderd.

In het geval van de JEM 1467 methode wordt er dus een grotere mate van luchtreiniging weergegeven (88% tegen 80%), echter wordt er 10 minuten langer gemeten (30 minuten tegen 20 minuten).

Echter de CADR meetmethode van oppervlakte effectiviteit meet de effectiviteit tegen rookdeeltjes omdat deze van de gemeten vervuilingen het moeilijkst te filteren zijn en het langst in de lucht blijven hangen.

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de CADR/AHAM meetmethode de strengste is, De JEM 1467 methode vereist een wat hogere mate van luchtzuivering, maar geeft hiervoor 50% meer tijd en meet een eenvoudiger te filteren vervuiling.

Gecertificeerde ruimtecapaciteit versus inzet in de praktijk

Gezien het feit dat een luchtreiniger normaal gesproken de hele dag ingeschakeld staat is het over het algemeen niet nodig dat deze binnen 20 minuten alle vervuilingen dient te zuiveren. De CADR/AHAM geeft aan waar een luchtreiniger toe in staat is onder extreme omstandigheden, maar normaal gesproken zal een luchtreiniger zelden dergelijke mate van vervuilingen hoeven te zuiveren.

Daarom kan als vuistregel worden genomen dat een luchtreiniger die voor algemeen gebruik wordt ingezet geschikt is voor ruimten 2 tot 3 keer zo groot als de CADR/AHAM zuiveringscapaciteit binnen 20 minuten.

Mocht het toestel worden ingezet tegen allergiën, sterke vervuilingen, zijn er hogere eisen aan de luchtkwaliteit of dient het toestel wel binnen enkele minuten effectief te zijn is de CADR/AHAM richtlijn wel een zeer goede indicatie van de ruimtecapaciteit van het toestel.

Verschillen in opgave ruimtecapaciteit door de verschillende fabrikanten en leveranciers

Over het algemeen kan worden gesteld dat de diverse leveranciers/fabrikanten van luchtreinigers zeer uiteenlopende opgaven doen betreffende de ruimtecapaciteit. De opgaven van merken als Coway en Winix zijn zeer conservatief door de toepassing van internationale standaards als AHAM/CADR.

In veel andere gevallen is deze schromelijk overdreven, er zijn voorbeelden bekend van luchtreinigers waarvan de filtercapaciteit bijvoorbeeld 180 m³ per uur bedraagt, maar het toestel wordt opgegeven als geschikt voor inzet in ruimten tot 70 m². Dit is echter in de praktijk bij lange na niet voldoende voor een ruimte van een dergelijke grootte

Daarom is het als het gaat om HEPA luchtreinigers zinvol te kijken naar de filtercapaciteit in m³ (kubieke meter) per uur, aan de hand hiervan kunnen luchtreinigers het meest objectief met elkaar worden vergeleken.

Vuistregel voor calculatie van ruimtecapaciteit van HEPA luchtreinigers

De filtercapaciteit in m³ kan goed gebruikt worden om HEPA luchtreinigers met elkaar te vergelijken (vooropgesteld dat de door het toestel bewogen lucht even goed gefilterd wordt), maar er is ook een formule die een indicatie geeft voor de grootte van de ruimte waar een luchtreiniger voor geschikt is; bij milde vervuiling is het aan te raden een luchtreiniger in te zetten waarvan de filtercapaciteit twee keer zo groot is als de inhoud van de ruimte, bij gemiddelde vervuiling 3,5 keer zo groot als de ruimte en bij zware luchtvervuiling (zoals sigarettenrook) of als er zeer hoge eisen aan de luchtkwaliteit wordt gesteld zoals bij astma- of allergiepatiënten vijf keer zo groot als de ruimte.

 • Milde vervuiling kan zijn als u bijvoorbeeld in de buurt van een industrieterrein of luchthaven woont, of als u zonder specifieke klachten de luchtkwaliteit in huis wilt optimaliseren
 • Gemiddelde vervuiling is als er bijvoorbeeld soms een sigaret gerookt wordt of als u een of meedere huisdieren heeft.
 • Zware vervuiling of een hoge behoefte aan zuivere lucht is als er regelmatig gerookt wordt of als u klachten zoals COPD, een allergie of andere ademhaling/luchtweg problemen heeft.

Als een luchtreiniger bijvoorbeeld een capaciteit van 300 m³ heeft is deze dus bij milde vervuiling geschikt voor een ruimte van 150 m³, bij een gemiddelde luchtvervuiling voor een ruimte van 85,7 m³ en bij sterke vervuiling of als de lucht zeer schoon dient te zijn een ruimte van 60 m³.

Let wel; we hebben het hier over kubieke meter, niet over vierkante meter. De gemiddelde ruimte is ca. 2.5 meter hoog, dus om tot een ruimtecapaciteit in vierkante meters te komen is de waarde van de ruimtegrootte nog door 2.5 te delen (of voor uw individuele situatie de hoogte van uw ruimte in meters).

Vergelijking met plasma / ionisatie luchtreinigers

Deze meetmethoden kunnen alleen toegepast worden op luchtreinigers met HEPA filter en ventilator. Ionisatoren, plasma- en elektrostatische luchtreinigers kunnen op deze wijze niet worden gemeten. Qua effectiviteit tegen stof en andere vervuilingen gaat er niets boven een HEPA luchtreiniger, deze heeft een grotere luchtstroom en een effectievere filtering van de vervuilingen in de lucht dan plasma luchtreinigers. Met name de moeilijkst te filteren (fijn)stofdeeltjes worden door een HEPA luchtreiniger tot 2x effectiever uit de lucht gefilterd.

In combinatie met HEPA luchtreiniging kan een plasma-ionisatiesysteem wel een toegevoegde effectiviteit bewerkstelligen, bepaalde vluchtige stoffen en micro-organismen die niet door filters opgevangen kunnen worden of niet door het toestel worden aangezogen kunnen hierdoor wel effectief worden bestreden. Ook werkt plasma-ionisatie antistatisch wat de in de lucht zwevende deeltjes laat blijven zweven in plaats van dat ze aan oppervlakten hechten, dit maakt dat ze dus sneller in de luchtreiniger terecht komen om daar permanent uit de lucht gefiltert te worden. Daarom maken Winix en Sharp luchtreinigers van een combinatie van luchtreiniging met filters en een plasmasysteem.

Gecertificeerde effectiviteit tegen allergenen

Diverse organisaties die zich volledig bezighouden met allergiebestrijding hebben ook certificaties die de effectiviteit van luchtreinigers tegen allergische reacties testen en bevestigen, ECARF (European Centre for Allerge Research Foundation) verleent het ECARF Seal of Quality voor luchtreinigers die de volgende eigenschappen bezitten:

 • Bereikt significante vermindering van de hoeveelheid pollen, bacteriën en schimmels/sporen in de lucht.
 • Filtratie van meer dan 90% van de fijnstofdeeltjes kleiner dan 7 μm.
 • Filtratie van meer dan 95% van de bacteriën in huisstof.
 • Minder dan 1 ng/m³ allergenen in de lucht in de ruimte.
 • Filtratie van meer dan 85% van schimmels/sporen.
 • Geen productie van ozon, ozonwaarde dient in overeenstemming te zijn met DIN EN ISO 16000-9:<15 μg/m³.
 • Geen verandering in temperatuur in de ruimte.
 • De uitgeblazen lucht is neutraal van geur.

Een andere bekende organisatie die de effectiviteit van luchtreinigers certificeert is de BAF (British Allergy Foundation), die verschillende producten, waaronder luchtreinigers, wetenschappelijk laat testen op de effectiviteit tegen allergenen, bacteriën, pollen, schimmels en andere vervuillingen.


Een demonstratie van de effectiviteit van een HEPA luchtreiniger tegen fijnstofpartikels (in dit geval rook):

Zie ook onze professionele luchtreiniging

Persoonlijk advies voor uw individuele situatie

Zoals hierboven te lezen is zijn er bijzonder veel factoren die de geschiktheid van een luchtreiniger voor een bepaalde ruimte of toepassing beïnvloeden. Mocht u zich daarom afvragen welk toestel voor uw situatie het beste geschikt is bent u welkom om voor persoonlijk advies contact op te nemen, we zijn zowel per e-mail als telefonisch bereikbaar:

Itec Luchtreiniging

0571-840844

info@itecluchtreiniger.nl

Ruimtecapaciteit luchtreinigers