Privacybeleid

Dit is de website van Itec Luchtreiniging

Ons bedrijfsadres is Koppelstraat 7 7391AK Twello
Ons postadres is Koppelstraat 7 7391AK Twello 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08100645
Ons B.T.W.-nummer is 810193978 B01

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Toepassing van het Privacy beleid.

Dit Privacy beleid is van toepassing op ieder bezoek van onze website, transactie of overeenkomst die via een website of de applicatie wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website of applicatie, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit Privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website of applicatie bevatten of waarvan een link op onze Website staat.  Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Gegevens die wij verzamelen en door u worden verstrekt.

Itec Luchtreiniging verzamelt uw bestelgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer uw een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd),daarnaast uw e-mailadres om de bevestiging van uw bestelling te kunnen toezenden. Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op onze website of in de mobiele applicatie door uw in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over u wanneer u online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij uw contactinformatie verzamelen als u deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer u aan ons uw mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Gegevens die wij automatisch verzamelen.

Itec Luchtreiniging verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van uw gebruik van onze producten en uw bezoek aan onze website, het gebruik van applicatie en eventueel andere websites die vanaf onze website toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld uw IP-adres en het type webbrowser dat u gebruikt, maar ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Wat doen we verder met uw gegevens.

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van uw bestelling.

Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met uw gegevens zullen we u ook op de hoogte houden van de voortgang van u bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan
Itec Luchtreiniging gelieerde onderneming die uw bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals Paypal, SOFORT, IDEAL, Mister Cash, Giropay of MultiSafepay om uw (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of onjuist heden uit onze database te verwijderen en het verlenen van klantenservice. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Het beheren van uw account.

Op sommige Website of Applicaties wordt de mogelijkheid aangeboden om uw eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen die uw hebt geplaatst, zodat uw deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kan plaatsen. Itec Luchtreiniging bewaard deze gegevens tot dat het account word opgeheven.

Marketing, aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven.

We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om uw zodoende via e-mail, direct mail, telefoon of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een andere wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijf u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Reviews en Feedback.

We horen graag over uw ervaringen met onze website en onze producten. Indien uw een review plaatst, via onze Website of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review of een deel daarvan gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review of een deel daarvan samen met uw naam of overige persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, verder gebruiken. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Onderhoud en ontwikkeling van onze website.

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit Privacy beleid moeten houden. Itec Luchtreiniging bewaard uw gegevens conform bewaringsplicht zo als de belasting dienst die hanteert, dit betreft een bewaar periode van 7 jaren.

Fraude.

Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Verbetering van onze Klantenservice.

Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen worden geregistreerd en bewaard. Dit helpt ons ter verbetering van onze service.

Verstrekking gegevens aan derden.

Itec Luchtreiniging zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Inzage, correctie en verzet.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) mag u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u onjuistheden in uw persoonsgegevens of u deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag u ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet contact kun je richten aan onze klantenservice. Daarnaast is het ook mogelijk op sommige websites om zelf uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen.

Wijzigingen en vragen.

We behouden ons het recht voor om dit Privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid ? 
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons 
opnemen 
- Per email: info@itecluchtreiniger.nl
- Per telefoon: 0571 840 844
- Per brief: Koppelstraat 7 7391AK Twello 

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Klachten en autoriteit persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat onze organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? Meld dit dan aan de autoriteit persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

 
Privacyverklaring

Itec Luchtreiniging

1 februari 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Itec Luchtreiniging acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Itec Luchtreiniging is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.itecluchtreiniger.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Itec Luchtreiniging.

Afhandelen bestelling.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken.

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Functionaris voor gegevensbescherming Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Cesar Overmars en is bereikbaar per e-mail op cesarovermars@iteconline.nl en per telefoon op 0570-840844 voor al uw vragen en verzoeken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Contactgegevens

Itec Luchtreiniging
Koppelstraat 7
7391 AK Twello
info@itecluchtreiniger.nl
0571840844

 

Privacybeleid Itec Luchtreiniging