Effectieve inzet van uw luchtreiniger


luchtzuiveringsapparaat

Een luchtreiniger is een effectief instrument om de luchtkwaliteit binnenshuis te optimaliseren, het leefklimaat te veraangenamen en gezondheidsklachten tegen te gaan.

De effectiviteit van een luchtreiniger is sterk afhankelijk van de manier waarop deze wordt ingezet. Een goede plaatsing en slimme inzet zal de effectiviteit van het toestel verveelvoudigen.

Hier enkele tips voor een zo goed mogelijke werking:

  • Plaats het toestel zo centraal mogelijk. Niemand zal een luchtreiniger snel in het midden van de ruimte plaatsen, maar plaats de luchtreiniger niet in een hoekje of achter/onder een ander meubelstuk. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm afstand is van de muur of andere objecten.
    Laat de luchtreiniger doorlopend werken. Verreweg de grootste effectiviteit is haalbaar als de luchtreiniger constant werkt en niet steeds van de ene naar de andere ruimte wordt verplaatst. Als er beweging in een ruimte is, door mensen of door ventilatie, wordt er continu stof opgedwarreld dus zal deze ook continu bestreden dienen te worden. Als een luchtreiniger de luchtkwaliteit in een ruimte op peil heeft gebracht kan het ook snel weer sterk verlagen als deze daarna uitgeschakeld is. Kijk maar eens als er zonnestralen in een donkere ruimte schijnen, één beweging van een deken, gordijn of kussen doet weer een stofwolk in de ruimte verspreiden.
  • Laat de luchtreiniger werken in de hoogste, niet storende, werkingsstand. Laat de luchtreiniger als er zich niemand in de ruimte bevindt zo hard mogelijk werken, zo is de lucht in de ruimte zo schoon mogelijk als de ruimte weer betreden wordt zodat u het toestel stil kan laten werken als u zelf ook in de ruimte bent.
  • Ventileer, maar met mate. Het is verstandig en belangrijk te ventileren, als er niet voldoende geventileerd wordt stijgen de CO2 waarden in de ruimte(n) wat leidt tot dufheid, slechte concentratie en een laag zuurstofniveau. Als er echter teveel luchtstroom of tocht door de ventilatie gecreëerd wordt komt er zoveel nieuwe lucht in de ruimte dat de luchtreiniger het ook niet zal kunnen bijhouden. Zet dus bijvoorbeeld niet twee ramen of een raam en deur tegenover elkaar open maar open één raam en voorkom tocht. Hiermee is een optimale combinatie van reinigen en ventileren te bereiken.
  • Controleer regelmatig de (voor)filters. Het voorfilter vangt de grotere partikels uit de lucht voordat deze de achterliggende filters bereiken, maar als deze hierdoor dicht komt te zitten zal de functionaliteit van de luchtreiniger snel afnemen, kijk daarom iedere week even hoeveel stof er op zit en verwijder deze zo nodig, bijvoorbeeld met de stofzuiger.
  • Vervang de filters op tijd. De werking van de filters neemt af naarmate deze langer ingezet worden. Verschillende fabrikanten geven verschillende levensduurte op voor filters, maar over het algemeen kan gesteld worden dat de filters in een luchtreiniger circa een jaar lang mee gaan. Dit is uiteraard wel sterk afhankelijk van de omstandigheden, als er bijvoorbeeld sigarettenrook moet worden gefilterd zal de levensduur sterk verkorten. Veel luchtreinigers zijn voorzien van een systeem dat de gebruiker waarschuwt dat de filters vervangen dienen te worden, dit kan een eenvoudige timer zijn of een combinatie van een timer met de gemeten hoeveelheid vervuiling sinds de laatste “reset” waarbij de filters vervangen zijn.

Een demonstratie van de effectiviteit van een luchtzuiveringsapparaat tegen fijnstof:

Een demonstratie van de effectiviteit van een luchtreiniger tegen fijnstof:

Houdt u rekening met de volgende factoren die de werking van de luchtreiniger beïnvloeden:

Een luchtreiniger zal voornamelijk effectief zijn in de ruimte waarin deze zich bevindt. De luchtkwaliteit in ruimten die via een (geopende) deuropening met de ruimte waarin de luchtreiniger staat verbonden zijn zal zeer beperkt verbeteren.

Een luchtreiniger is geen afzuiger. Vervuilingen zullen niet binnen enkele seconden of minuten verdwijnen. Soms wordt gedacht dat een luchtreiniger bijvoorbeeld sigarettenrook direct afzuigt en filtert/absorbeert. Zo snel zal dit echter niet het geval zijn, de luchtreiniger zuigt continu vervuilde lucht aan en blaast schone lucht in de ruimte waardoor de lucht dus “gemixt” wordt en dus steeds schoner wordt omdat er steeds minder vervuilde lucht overblijft .

Soms wordt de luchtkwaliteit eerst slechter en dan pas beter. Omdat een luchtreiniger voor luchtcirculatie zorgt maakt dit ook dat (fijn)stof, allergenen en micro-organismen die op liggende oppervlakten waren neergeslagen opgedwarreld worden, deze worden vervolgens wel uit de lucht gezuiverd maar zullen dus eerst kortstondig in de lucht komen. Dit is ook een reden voor ons advies een luchtreiniger niet of beperkt mobiel in te zetten maar in één ruimte voor langere tijd te laten werken.

Een luchtreiniger heeft geen enkele invloed op de luchtvochtigheid of temperatuur. Wij krijgen weleens de vraag of de luchtreiniger de lucht ook droogt of bevochtigt, maar dit absoluut niet het geval, om een invloed te hebben op de luchtvochtigheid moeten er liters water verdampt of uit de lucht gecondenseerd worden en dat doet een luchtreiniger eenvoudigweg niet. Een uitzondering zijn natuurlijk luchtreinigers met ingebouwde luchtbevochtiging. Aan de temperatuur veranderen de luchtreinigers echter niets.

Een demonstratie van de effectiviteit van een luchtreiniger tegen sigarettenrook:

 

Welke luchtreiniger moet ik kiezen voor mijn ruimte?

Het is natuurlijk ook van groot belang dat de gekozen luchtreiniger de juiste  is voor de ruimte en de omstandigheden waarin de luchtreiniger wordt ingezet, dit is vaak wat lastig in te schatten, maar voor HEPA luchtreinigers is er een vuistregel die een goede indicatie geeft welke luchtreiniger geschikt is voor uw toepassing, deze is gebaseerd op de capaciteit van de luchtreiniger gerelateerd aan de grootte van de ruimte en de intensiteit van de luchtvervuiling en de gevraagde luchtkwaliteit:

  • Onder relatief milde omstandigheden is een luchtreiniger met een luchtdoorvoer van tweemaal de inhoud van de ruimte in m³ voldoende, bijvoorbeeld als u de hoeveelheid stof wat wilt verminderen, of als u in de buurt van een snelweg of industrie woont, en er zeker van wil zijn dat de lucht binnenshuis zuiver is.
  • Onder middelzware omstandigheden is een luchtreiniger met een luchtdoorvoer van 3.5 maal de inhoud van de ruimte in m³ aan te raden, bijvoorbeeld om huisdier geuren of allergiesymptomen te bestrijden of als er af en toe een sigaret of sigaar gerookt wordt.
  • Onder zware omstandigheden is een luchtreiniger met een luchtdoorvoer van vijf maal de inhoud van de ruimte in m³ aan te raden, bijvoorbeeld bij astma of allergie, zware hooikoorts, waar regelmatig gerookt wordt, of waar de lucht om een andere reden zeer zuiver dient te zijn.

Kijk ook op onze keuzehulp pagina voor advies over de te gebruiken luchtreiniger

Wij hebben verschillende luchtreinigers en andere lucht behandelende producten om alle verschillende soorten problemen te kunnen aanpakken; klik hier voor luchtreinigers voor gebruik thuis, klik hier voor luchtreinigers voor professioneel gebruik.

Zie ook ons assortiment professionele luchtreinigers geschikt voor o.a. showrooms.

Zie ook ons assortiment professionele puntafzuiging geschikt voor o.a. Nagelsalons.

Zie ook ons assortiment professionele luchtreiniging toe te passen in luchtkanalen en/of HVAC systemen.

Zie ook ons assortiment luchtreinigers tegen de haren van uw huisdieren.

Zie ook ons assortiment luchtreinigers tegen siggaretten rook.

Zie ook ons assortiment luchtreinigers voor algehele verbetering van luchtkwaliteit.