THUISWINKEL CERTIFICAAT

Thuiswinkel Waarborg gecertificeerd

Extra zekerheid

Itec Luchtreiniging is aangesloten bij Thuiswinkel.org, hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand. Dit keurmerk biedt u - als consument - een stuk extra zekerheid. De bedrijven die het keurmerk voeren, hebben zich namelijk verplicht om zich aan de bijbehorende voorwaarden te houden. Het opstellen van deze voorwaarden, over bijvoorbeeld levering en betaling, gebeurde in samenwerking met de Consumentenbond.

Extra info Thuiswinkel Waarborg

Leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg, Thuiswinkel.org, onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen. Ook verwijzen de gedragsregels naar door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met marktpartijen (bijvoorbeeld de Consumentenbond). De gedragsregels verwijzen tenslotte tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn het resultaat van overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER) en zijn in werking getreden op 1 januari 2001. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn tevens in overeenstemming met de Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL).

Het Thuiswinkel Waarborg is daarmee hét door de Consumentenbond ondersteunde mediumonafhankelijke en sectorbrede keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand dat staat voor kwaliteit en service.

Leden van Thuiswinkel.org hebben zich bovendien gecommitteerd aan adequate geschillenbeslechting via de Stichting Geschillencommissie Thuiswinkel (voor financiële dienstverleners gelden andere vormen van geschillenbeslechting). Overigens lossen bedrijven en consumenten in 99% van de gevallen hun geschillen onderling op. De Geschillencommissie Thuiswinkel is een extra zekerheid voor consumenten met betrekking tot kwaliteit en service. Thuiswinkel.org staat als branchevereniging zelfs financieel garant voor het nakomen van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.