Thuiswinkel Waarborg gecertificeerd

Extra zekerheid
Itec Luchtreiniging is aangesloten bij Thuiswinkel.org, hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand. Dit keurmerk biedt u - als consument - een stuk extra zekerheid. De bedrijven die het keurmerk voeren, hebben zich namelijk verplicht om zich aan de bijbehorende voorwaarden te houden. Het opstellen van deze voorwaarden, over bijvoorbeeld levering en betaling, gebeurde in samenwerking met de Consumentenbond.

Extra info Thuiswinkel Waarborg
Leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg, Thuiswinkel.org, onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen. Ook verwijzen de gedragsregels naar door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met marktpartijen (bijvoorbeeld de Consumentenbond). De gedragsregels verwijzen tenslotte tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn het resultaat van overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER) en zijn in werking getreden op 1 januari 2001. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn tevens in overeenstemming met de Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL).

Het Thuiswinkel Waarborg is daarmee hét door de Consumentenbond ondersteunde mediumonafhankelijke en sectorbrede keurmerk voor betrouwbaar kopen op afstand dat staat voor kwaliteit en service.

Leden van Thuiswinkel.org hebben zich bovendien gecommitteerd aan adequate geschillenbeslechting via de Stichting Geschillencommissie Thuiswinkel (voor financiële dienstverleners gelden andere vormen van geschillenbeslechting). Overigens lossen bedrijven en consumenten in 99% van de gevallen hun geschillen onderling op. De Geschillencommissie Thuiswinkel is een extra zekerheid voor consumenten met betrekking tot kwaliteit en service. Thuiswinkel.org staat als branchevereniging zelfs financieel garant voor het nakomen van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.

Trustedshops certificatie

Trusted Shops

Naast de Thuiswinkel Waarborg zijn wij tevens Trustedshops gecertificeerd

Trusted Shops werd in 1999 opgericht in nauwe samenwerking met consumentenorganisaties. De doelstelling van deze organisatie is het tegemoet komen aan de vraag van vooraanstaande politici naar een betere beveiliging van het internet en de consument ervan te overtuigen dat deze beveiliging er ook is.

Het Trusted Shops keurmerk wordt momenteel met de steun van de Europese Unie verspreid in heel Europa. De nadruk ligt nu op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Scandinavië. Er zijn op dit moment meer dan 1400 webwinkeliers die werken met de Trusted Shops beveiligingsstandaard. Op die manier bieden webwinkeliers hun klanten de garantie dat ze bij hen veilig kunnen winkelen.

Het Trusted Shops keurmerk is het belangrijkste Europese kwaliteitslabel voor de internet retailer, dat klanten in heel Europa de mogelijkheid biedt op een veilige manier te winkelen. Dat voordeel wordt nog ondersteund door de garantie "niet tevreden dan geld terug" en een scala van andere diensten.