Thermodynamische ventilatie met WTW

Effectieve ventilatie met volledig behoud van de binnentemperatuur, tevens te gebruiken voor koeling en (bij)verwarming 

Een thermodynamisch warmteterugwinsysteem zorgt voor effectieve ventilatie door toepassing van een warmtepomp voor terugwinning van de warmte of koelte binnenshuis.

Waar een gangbaar warmteterugwinsysteem nooit alle warmte (of koelte in de zomer) zal kunnen terugwinnen is een systeem als deze in staat de temperatuur te verbeteren; in de winter zal het toestel bij kunnen dragen aan verwarming van de ruimte en in de zomer zal het toestel als airco kunnen worden gebruikt.

warmteterugwinning met warmtepomp

Overzicht van de eigenschappen

Verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis is een noodzaak

Met name in ruimten waar veel mensen samen komen zoals in klaslokalen, winkels, vergaderruimten, restaurants en kantoren is luchtkwaliteit een belangrijk punt van aandacht, een gebrek aan zuurstof leidt tot een “muffe” indruk van de ruimte, en gaat ten koste van concentratie, energie en welbevinden. Micro-organismen die iedereen met zich meedraagt vinden een vruchtbare voedingsbodem om zich te verspreiden.

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

Buitenlucht is betrouwbaar en effectief om vervuiling van de binnenlucht te bestrijden

Vervuilingen als (fijn)stof, vluchtige stoffen, CO², virussen, bacteriën en schimmels zijn snel te bestrijden door de binnenlucht af te voeren en vervangen door verwarmde (of in de zomer gekoelde) buitenlucht, deze lucht is tevens door het toestel te filteren.

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

Effectieve verwarming of koeling van de verse buitenlucht om de binnentemperatuur op peil te brengen of te houden.

Waar een gangbaar WTW systeem nooit alle warmte kan behouden/terugwinnen kan een Rinnova systeem met warmtepomp bij gangbare temperaturen de frisse lucht verwarmen t.o.v. de afgevoerde lucht en bij zeer lage temperaturen (tot ca. -5°C) de frisse lucht tot dezelfde temperatuur als de binnenlucht verwarmen.

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

Mechanische ventilatie voor effectieve verversing van de lucht

Het openen van ramen of ventilatieroosters is niet voldoende voor effectieve luchtverversing, de Rinnova toestellen zorgen voor een krachtige en permanente verversing van de binnenlucht.

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

Pas oplossingen toe op basis van data van betrouwbare bronnen

Innova werkt met, of verwerkt adviezen van de volgende organisaties in de ontwikkeling van de Rinnova toestellen: AiCARR (Italiaanse associatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling), REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

Scheiding van de uit- en ingaande lucht ter voorkoming van recirculatie van de muffe binnenlucht

Bij ventilatie via ventilatieroosters of vele gangbare WTW units circuleert een gedeelte van de afgevoerde lucht weer terug naar binnen, de Rinnova toestellen zorgen dat de naar binnen gevoerde lucht verse buitenlucht is.

Thermodynamische warmteterugwinning Rinnova

 

Beschikbare modellen met warmteterugwinning Innova Rinnova 2.0

2.0 Rinnova Vertical ventilatie

2.0 Rinnova Vertical

 • Toevoer verse lucht 320m³/uur (380m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 12 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.1kW
 • Koelvermogen totaal 2.41kW
 • COP 4,4
 • EER 3,3
 • maximaal stroomverbruik 730 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 41 dB(A)

 

Lucht circulatie in huis

 

     
2.0 Rinnova Vertical inbouw

2.0 Rinnova Vertical inbouw

 • Toevoer verse lucht 320m³/uur (380m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 12 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.1kW
 • Koelvermogen totaal 2.41kW
 • COP 4,4
 • EER 3,3
 • maximaal stroomverbruik 730 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 43/46 dB(A)

WTW ventilatie

     
2.0 Rinnova plafond

2.0 Rinnova plafond

 • Toevoer verse lucht 400m³/uur (460m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 16 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.62kW
 • Koelvermogen totaal 2.77kW
 • COP 4,3
 • EER 3,0
 • maximaal stroomverbruik 910 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 41/43 dB(A)

Ventilatie met warmtepomp

     
2.0 Rinnova duct

2.0 Rinnova duct

 • Toevoer verse lucht 400m³/uur (460m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 16 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.62kW
 • Koelvermogen totaal 2.77kW
 • COP 4,3
 • EER 3,0
 • maximaal stroomverbruik 910 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 45/47 dB(A)

WTW ventilatie via plafond