Thermodynamische ventilatie met WTW

Decentrale balansventilatie met volledige warmteterugwinning, tevens te gebruiken voor koeling en (bij)verwarming

Dat ventilatie noodzakelijk is voor een gezond, veilig en aangenaam binnenklimaat is tegenwoordig alom bekend. Om een reeds bestaande ruimte van voldoende ventilatie te voorzien  is geen eenvoudige zaak; een centraal ventilatiesysteem heeft een hoge capaciteit maar is vaak onmogelijk in een bestaand pand te installeren, het alternatief is een decentraal systeem waarbij alle ruimten door een individueel toestel worden geventileerd, echter hebben deze compacte toestellen niet voldoende capaciteit voor een grote ruimte waar meerdere personen aanwezig zijn.

De 2.0 Rinnova toestellen gebruiken geen gangbare warmtewisselaar maar zijn voorzien van een warmtepomp; door toepassing van deze technologie wordt er veel meer warmte aan de naar buiten afgevoerde lucht onttrokken en dit stelt het toestel in staat de verse, naar binnen gevoerde lucht verder op te warmen dan de reeds heersende binnentemperatuur. Hiermee is een 2.0 Rinnova decentrale balansventilatie-unit als (bij)verwarming te gebruiken. Het omgekeerde is in de zomer van toepassing; de ventilatie-unit onttrekt warmte aan de verse buitenlucht en geeft deze af aan de afgevoerde binnenlucht waarmee het toestel effectief als airconditioning bruikbaar is.

Wat is een thermodynamische wtw?

Thermodynamisch warmteterugwinning is het gebruiken van een warmtepomp voor het  terugwinnen van warmte uit een ruimte afgevoerde lucht en deze warmte afgeven aan verse buitenlucht die door een balansventilatiesysteem de ruimte ingeblazen wordt.

Waar een gangbaar warmteterugwinsysteem nooit alle warmte (of koelte in de zomer) zal kunnen terugwinnen is een systeem als deze in staat de temperatuur te verbeteren. Het systeem onttrekt warmte aan de binnenlucht die naar buiten wordt afgevoerd. De warmtepomp stelt het toestel in staat veel meer warmte te onttrekken dan een warmtewisselaar; het systeem zal meer dan 10°C kunnen onttrekken aan de "oude" lucht, daarmee kan deze extra warmte weer afgegeven worden aan de verse, naar binnen gevoerde buitenlucht.

in de winter zal het toestel bij kunnen dragen aan verwarming van de ruimte en in de zomer zal het toestel als airco kunnen worden gebruikt. Dit terwijl het toestel de ruimte continu van verse, zuurstofrijke en schone lucht voorziet.

Decentrale balansventilatie-unit met warmteterugwinningDecentrale balansventilatie-unit met warmteterugwinning
Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning, met warmtepomp

Beschikbare balansventilatie-units met warmteterugwinning Innova 2.0 Rinnova

Innova 2.0 Rinnova Vertical 30 warmtepomp WTW unitInnova 2.0 Rinnova Vertical 30 warmtepomp WTW unit

2.0 Rinnova Vertical

 • Toevoer verse lucht 320m³/uur (380m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 12 personen (25m³/uur) per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.1kW
 • Koelvermogen totaal 2.41kW
 • COP 4,4
 • EER 3,3
 • maximaal stroomverbruik 1050 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 41 dB(A)
Luchtstroom Rinnova ventilatieLuchtstroom Rinnova ventilatie
Innova 2.0 Rinnova Vertical XL 70 WTW unitInnova 2.0 Rinnova Vertical XL 70 WTW unit

2.0 Rinnova Vertical XL

 • Toevoer verse lucht 420m³/uur (680m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 16 personen (25m³/uur) per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 4.55kW
 • Koelvermogen totaal 3.71kW
 • COP 4,4
 • EER 3,3
 • maximaal stroomverbruik 1750 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 41 dB(A)
Luchtstroom Rinnova ventilatieLuchtstroom Rinnova ventilatie
Innova 2.0 Rinnova Ceiling 40 WTW unit met warmtepompInnova 2.0 Rinnova Ceiling 40 WTW unit met warmtepomp

2.0 Rinnova Ceiling

 • Toevoer verse lucht 400m³/uur (460m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 16 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.62kW
 • Koelvermogen totaal 2.77kW
 • COP 4,3
 • EER 3,0
 • maximaal stroomverbruik 1050 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 43 dB(A)
Balansventilatie met warmteterugwinningBalansventilatie met warmteterugwinning

In ontwikkeling:

Decentrale WTW unit met warmtepompDecentrale WTW unit met warmtepomp

2.0 Rinnova duct

 • Toevoer verse lucht 400m³/uur (460m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 16 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.62kW
 • Koelvermogen totaal 2.77kW
 • COP 4,3
 • EER 3,0
 • maximaal stroomverbruik 910 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 45/47 dB(A)
Balansventilatie met warmteterugwinningBalansventilatie met warmteterugwinning
Decentrale WTW unit met warmtepompDecentrale WTW unit met warmtepomp

2.0 Rinnova Vertical inbouw

 • Toevoer verse lucht 320m³/uur (380m³/uur boost)
 • Geschikt voor ruimten tot ca. 12 personen (25m³/uur per persoon volgens UNI 10339 norm)
 • Verwarmingsvermogen totaal 3.1kW
 • Koelvermogen totaal 2.41kW
 • COP 4,4
 • EER 3,3
 • maximaal stroomverbruik 730 Watt
 • Geluidsproductie maximaal 43/46 dB(A)
Balansventilatie met warmteterugwinningBalansventilatie met warmteterugwinning

Het belang van goede ventilatie

Voor een goede luchtkwaliteit is ventilatie van noodzakelijk belang. Hoe meer personen zich in de ruimte bevinden, hoe groter de noodzaak is. Daar waar meerdere mensen in een ruimte samenkomen stijgt de CO2 en zal de luchtkwaliteit dalen, waarmee de kans op verspiedingen van virussen, ziektekiemen en allergenen vergroot wordt. In ruimten als klaslokalen, vergaderruimtes of kantoren vormt een gebrek aan ventilatie hierdoor een groot probleem.

Naast een vergroot besmettingsrisico heeft dit voor de personen in de ruimte als resultaat een verlaagde weerstand, moeite met concentreren, een lager energieniveau en de ruimte wordt als muf en bedompt ervaren.

Op kinderen heeft deze slechte luchtkwaliteit heeft een nog meer groter effect, wat een groot nadelig effect heeft op bijvoorbeeld de studievoortgang.

Door goed te ventileren zijn deze problemen te voorkomen, het openen van de ramen gaat echter ten koste van de warmte, gaat ten koste van de concentratie door geluid van buiten en zal het slechts een tijdelijke oplossing zijn.

Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning; overzicht van de eigenschappen

Verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis is een noodzaak

Met name in ruimten waar veel mensen samen komen zoals in klaslokalen, winkels, vergaderruimten, restaurants en kantoren is luchtkwaliteit een belangrijk punt van aandacht, een gebrek aan zuurstof leidt tot een “muffe” indruk van de ruimte, en gaat ten koste van concentratie, energie en welbevinden. Micro-organismen die iedereen met zich meedraagt vinden een vruchtbare voedingsbodem om zich te verspreiden.

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning

Buitenlucht is betrouwbaar en effectief om vervuiling van de binnenlucht te bestrijden

Vervuilingen als (fijn)stof, vluchtige stoffen, CO², virussen, bacteriën en schimmels zijn snel te bestrijden door de binnenlucht af te voeren en vervangen door verwarmde (of in de zomer gekoelde) buitenlucht, deze lucht is tevens door het toestel te filteren.

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning

Effectieve verwarming of koeling van de verse buitenlucht om de binnentemperatuur op peil te brengen of te houden

Waar een gangbaar WTW systeem nooit alle warmte kan behouden/terugwinnen kan een Rinnova systeem met warmtepomp bij gangbare temperaturen de frisse lucht verwarmen t.o.v. de afgevoerde lucht en bij zeer lage temperaturen (tot ca. -5°C) de frisse lucht tot dezelfde temperatuur als de binnenlucht verwarmen.

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning

Mechanische ventilatie voor effectieve verversing van de lucht

Het openen van ramen of ventilatieroosters is niet voldoende voor effectieve luchtverversing, de Rinnova toestellen zorgen voor een krachtige en permanente verversing van de binnenlucht.

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning

Pas oplossingen toe op basis van data van betrouwbare bronnen

Innova werkt met, of verwerkt adviezen van de volgende organisaties in de ontwikkeling van de Rinnova toestellen: AiCARR (Italiaanse associatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling), REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning

Scheiding van de uit- en ingaande lucht ter voorkoming van recirculatie van de muffe binnenlucht

Bij ventilatie via ventilatieroosters of vele gangbare WTW units circuleert een gedeelte van de afgevoerde lucht weer terug naar binnen, de Rinnova toestellen zorgen dat de naar binnen gevoerde lucht verse buitenlucht is.

Thermodynamische warmteterugwinningThermodynamische warmteterugwinning