De effecten van luchtvochtigheid op de gezondheid en binnenklimaat

Itec Luchtbevochtiging

Klik hier voor onze luchtbevochtigers

Selectie luchtbevochtigers

De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid. Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven temperatuur en luchtdruk bevat.

De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de heersende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd. Bij een relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Zowel ’s winters als ’s zomers kan de luchtvochtigheid binnenshuis te laag uitvallen. In de winter wordt de buitenlucht die door de kou al minder vocht bevat door de centrale verwarming verder uitgedroogd. De door de airconditioning gekoelde lucht heeft een zeer lage luchtvochtigheid en kan in de zomer hierdoor gezondheidsklachten of ongemakken opleveren. Ook het hout in meubels, parketvloeren en muziekinstrumenten kan beschadigen of gaan vervormen door een gebrek aan vocht in de lucht. Tropische planten zoals palmen drogen uit bij een te lage luchtvochtigheid.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat in de lucht zwevende virussen zoals griep langer kunnen overleven bij een lage luchtvochtigheid. Het feit dat het griepvirus sterk seizoensgebonden is, is te verklaren door de veel lagere luchtvochtigheid 's winters.  

Overlevingstijd virussen bij verschillende luchtvochtigheidsniveaus
Klik voor grotere weergave: Studie van de levensduur van virussen bij 5 verschillende niveau's van luchtvochtigheid (J. Harper; Airborne micro-organisms - 1961)

 

De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid. Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven temperatuur en luchtdruk bevat. Bij dalende temperatuur neemt het vermogen van de lucht, waterdamp te bevatten af; bij dezelfde hoeveelheid waterdamp neemt de relatieve vochtigheid dan toe. Wordt deze groter dan 100%, is de lucht verzadigd en zal er dauw of mist vormen.

Een gezonde relatieve luchtvochtigheid bedraagt 50 à 60 procent.

schema van micro-organismen gerelateerd aan luchtvochtigheid

Dauwpunt

Zoals uitgelegd heeft de relatieve luchtvochtigheid betrekking op het percentage van waterdamp die de lucht bevat, omdat de hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten zeer sterk varieert met de temperatuur staat de relatieve luchtvochtigheid los van de daadwerkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht, warme lucht kan immers meer waterdamp bevatten dan koude lucht.

Dus als er in een bepaalde ruimte er een luchtvochtigheid van 50% heerst bij 20°C is er veel meer vocht in die ruimte dan bij dezelfde relatieve luchtvochtigheid bij 10°C.

Een waarde die zowel temperatuur als de hoeveelheid vocht in de lucht indexeert is dauwpunt; dit is de temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht zal gaan condenseren omdat de luchtvochtigheid 100% is geworden. Als lucht met een luchtvochtigheid van 70% afkoelt neemt de capaciteit om waterdamp te bevatten af en zal dus de luchtvochtigheid stijgen, bij een bepaalde temperatuur zal mist vormen omdat de lucht de waterdamp niet meer kan absorberen. Dit is waarom mist 's nachts vormt omdat de temperatuur dan afneemt. Ook boven rivieren condenseert de lucht 's ochtends omdat de lucht hier kouder is dan in de omgeving en dus condenseert.

Een simpele test is een koud glas water; als dit glas kouder is dan de dauwpunttemperatuur zal er condens op het glas vormen; als de temperatuur van het glas hoger is dan het dauwpunt in de ruimte blijft het glas droog. Dauwpunt is ook een goede indicatie van een aangename luchtvochtigheid, een dauwpunt tot ca. 15-16°C wordt over het algemeen als aangenaam ervaren, een dauwpunt boven de 21-22°C wordt als benauwd ervaren.

 

Uitleg over dauwpunt en relative luchtvochtigheid

 

Wat is de werking van luchtvochtigheid op uw gezondheid?

De mens bestaat (afhankelijk van gewicht) voor 50 – 75% uit water, naast lucht is water het belangrijkste levensmiddel.

Naast de dagelijks aangeraden vochtinname van 2-3 liter ademen we dagelijks circa 12.000 liter lucht in, afhankelijk van de luchtvochtigheid verliezen we door uit te ademen al 800 milliliter van deze hoeveelheid. Bij een luchtvochtigheid van minder dan 40% neemt deze hoeveelheid snel toe.

De inname van water neemt slechts enkele minuten per dag in beslag, ademen doen we echter 24 uur per dag, het effect van de heersende luchtvochtigheid op de gezondheidstoestand laat zich raden.

Tussen het lichaam en de omgeving waarin deze zich bevindt bestaat een wisselwerking, hoe droger de lucht, hoe sterker het uitdrogingsproces en verouderingsproces van het lichaam, de circa 13 miljard cellen in ons lichaam zijn in water ingekapseld en het herstel- en verouderingsproces wordt sterk door de luchtvochtigheid beïnvloed, zowel positief als negatief.

Droge lucht versnelt het verouderingsproces van de huid

De huid is met een oppervlakte van bijna 20.000 cm³ ons grootste orgaan. Deze grote oppervlakte staat voor een groot deel bloot aan de buitenlucht waardoor er zich een constant uitdrogingsproces voordoet, de huid geeft dus continu vocht af aan de lucht.

Veel mensen gebruiken een creme om met name de gezichtshuis van uitdroging te behoeden. Deze cremes vergroten het probleem echter alleen maar omdat door het gewenningseffect de huid minder vet aan zal maken om de uitdroging te voorkomen.

Bij een lage luchtvochtigheid wordt dit uitdrogingsproces sterk versneld, de enige oplossing is om de luchtvochtigheid te verhogen. Een optimale luchtvochtigheid vertraagt het verouderingsproces van de huid.

Een te lage luchtvochtigheid kan de volgende klachten opleveren:

  • Koudegevoel bij een normale warmte
  • Uitgedroogde of geïrriteerde slijmvliezen in de neus- en keelholte
  • Prikkelende keel
  • Droge hoest
  • Droge, schilferige huid
  • Gebarsten lippen
  • Droge, branderige ogen
  • Irriterende contactlenzen
  • Geïrriteerde luchtwegen
  • Verhoogde kans op infecties

Klik hier voor onze luchtbevochtigers

luchtbevochtiger