Doodt een fotokatalytische luchtreiniger schimmels en sporen?

Ja, de UV-lamp doodt schimmels en sporen die door het toestel worden aangezogen, de uitgestoten lucht bevat verschillende oxidatoren die in de gehele ruimte micro-organismen bestrijden.