Hoe werkt een luchtreiniger?

Een luchtreiniger werkt door middel van luchtverplaatsing, filtratie en UV licht. De ventilator in het toestel zuigt lucht aan, deze lucht wordt door diverse filters (of UV lampen) heen gezogen waarbij alle stofdeeltjes, gassen, dampen, geuren, bacteriën en andere micro-organismen worden gefilterd en/of geneutraliseerd waarna de schone lucht weer wordt uitgeblazen. Er zijn verschillende categorieën filters met ieder een eigen werking, iedere categorie heeft eigen variaties. De hoofd categorieën zijn: HEPA, carbon (actief kool en formaldehyde), UV-c, fotokatalytisch en ionisatie. Ieder van deze filters en/of lampen dragen aanzienlijk bij aan een prettig, gezond en schone leefomgeving. De professionele wereld gebruikt dit soort toestellen o.a. in laboratoria, ziekenhuizen, de bouw, zagerijen, magazijnen etc.