Verleent Itec service in het buitenland?

Nee, Itec levert geen service in het buitenland.