Waar wordt de HALE Air Sense hoogwaardige luchtkwaliteitsmeter gebruikt?

De HALE Air Sense hoogwaardige luchtkwaliteitsmeter wordt gebruikt voor het monitoren van luchtkwaliteit in binnenruimtes, om de mate van verontreiniging te meten.

De HALE Air Sense hoogwaardige luchtkwaliteitsmeter is ontworpen om de luchtkwaliteit in binnenruimtes te monitoren en de mate van verontreiniging in de lucht te meten. Het apparaat meet een scala aan luchtverontreiniging zoals fijnstof, stikstofdioxide, ozon, stikstofoxiden, aardgas, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. Daarnaast meet het ook meteorologische variabelen zoals temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdruk. Het apparaat is uitgerust met verschillende sensoren om het verzamelen van een breed scala aan informatie mogelijk te maken. Het systeem stelt gebruikers in staat om realtime informatie te krijgen over de lucht in hun omgeving en stelt hen in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over wat ze kunnen doen om de luchtkwaliteit in hun binnenruimtes te verbeteren.