Wat betekent luchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit betekent de mate van afwezigheid van luchtvervuiling.

Dit kan buiten, in de openlucht zijn, zoals gemeten wordt door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, of binnen, in een woning of gebouw. De kwaliteit van lucht wordt uitgedrukt in PPM (Parts per million). Parts per million oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen, meestal uitgedrukt in massa. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille. Alles tussen de 350 en 800 PPM is wenselijk, wanneer het hierboven komt is ventilatie en/of reiniging gewenst.