Schimmels en het voorkomen hiervan

Deze luchtreinigers zijn in onze ervaring het meest geschikt voor gebruik tegen schimmels.
 

Blaupunkt Uvirus Killer

Coway AP 1515G

Airbi Spring

 

Klik hier voor de Blaupunkt Uvirus Killer Klik hier voor de Coway AP 1515G  Klik hier voor de Airbi Spring 

 

Waar komen schimmels voor?

Schimmels/sporen komen in bijna elke woning voor,  waar in de buitenlucht  schimmels erg nuttig zijn in bijvoorbeeld de afbraak van bijvoorbeeld bladeren, dode planten, takken, organismen etc., leveren deze micro-organismen binnenshuis de nodige problemen op, deze variëren van een onaangename, muffe lucht tot serieuze gezondheidsproblemen. Door de bijzonder kleine afmetingen zweven de schimmels door de lucht en als deze op vochtige oppervlakten terecht komen gedijen ze bijzonder goed en groeien tot de bekende schimmelplekken op bijvoorbeeld muren en plafonds.

 

Hoe komen schimmels in het lichaam terecht?

Schimmels/sporen varieen in grootte van 1-30 micron (micrometer), en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid als deze geinhaleerd worden, trilhaartjes in de neus voorkomen dat stofdeeltjes en andere schadelijke partikelen in de longen kunnen komen maar de meeste schimmelpartikels zijn dermate klein dat deze niet door dit natuurlijke filtersysteem worden tegengehouden, hierdoor kunnen ze in de luchtwegen en longen terechtkomen en in het longweefsel gevangen worden en kan hiermee een infectie en zelfs een ontsteking veroorzaken. Longproblemen door schimmels worden meestal veroozaakt door de schimmel Aspergillus.

 

Welke gezondheidsrisicio’s kunnen schimmels opleveren?

  • Hiernaast kunnen schimmels diverse andere gezondheidsproblemen opleveren;
    Bij personen die allergisch voor schimmels zijn kan astma ontstaan. Dit zijn de beroepsziekten bij boeren, duivenmelkers, bierbrouwers, enz.
  • Een schimmelbal. Dit komt voor bij personen die eerder een longziekte hebben gehad die een 'holte' in de long heeft achtergelaten, bijvoorbeeld tbc. In die holte kunnen de sporen uitgroeien tot een schimmelbal. In veel gevallen heeft de drager hier geen last van, maar soms ontstaat uit deze schimmelbal een van de andere ziekten.
  • Ingroei in de longen. Bij personen met een sterk zwak afweer kan de schimmel de longen ingroeien en uiteindelijk zelfs in de bloedvaten terechtkomen. Dit kan fataal zijn, met geneesmiddelen kan worden geprobeerd de groei van de schimmel te stoppen, maar dit lukt niet altijd.

 

Hoe kan een luchtreiniger problemen door schimmels voorkomen?

Een luchtreiniger is een effectief middel tegen de verspreiding van schimmels binnenshuis, verschillende technieken kunnen hiervoor worden toegepast;

 

Filtratie

HEPA luchtreinigers vangen partikels tot 0,3 mircon op filteren deze op deze wijze uit de lucht, de droge en steriele omgeving in het filter stelt de schimmels niet in staat te overleven. Hierbij is het belangrijk de juiste luchtreiniger te kiezen, een goede indicatie van de capaciteit van de luchtreiniger is de hoeveelheid lucht die een toestel per uur kan filteren, deze filtercapaciteit wordt weergegeven in kubieke meter (m³) per uur, voor omstandigheden waar schimmels bestreden dienen te worden is het te adviseren dat de filtercapaciteit in m³ het vier- tot zesvoudige is van het volume van de ruimte.

 

Bestrijding door luchtdesinfectie met UV/fotokatalytische techniek

Toestellen als de Airbi Spring bestrijdt micro-organismen als schimmels door toepassing van een combinatie van UV licht en een fotokatalytisch filter, ultraviolet licht dringt de celwand van een organisme binnen en reageert daar met het DNA van het organisme. De C=C koolstofverbindingen in de moleculen van het organisme worden afgebroken. Dit leidt tot sterfte van de cellen, waardoor het organisme niet meer kan groeien of zich vermenigvuldigen.

In combinatie met het UV-licht worden optische katalysatoren toegepast, dit zijn samenstellingen van stoffen die als er UV licht op schijnt als gevolg van een katalytische reactie gasvormige waterstofperoxide (H2O2), hydroxyl radicalen (OH), negatieve ionen (O3-) en superoxiden (O2-) produceert.

Door de uitstoot van deze oxidatoren ontstaat een oxidatieproces waarbij bacteriën, virussen, micro-organismen en schimmels worden geoxideerd, bij dit proces worden de oxidatoren tegelijkertijd geoxideerd tot zuurstof en waterstof. Het systeem is tevens effectief tegen vluchtige stoffen zoals formaldehyde, rook en onaangename geuren. De vervuilingen en oxidatoren brengen elkaar in balans met als resultaat schone, zuivere, reukvrije lucht, hierbij kunnen ook schimmels op oppervlakten teruggedrongen worden