Fotokatalytische luchtreiniging FAQ

We hebben de veelgestelde vragen over fotokatalytische luchtreiniging op een rijtje gezet. Ontdek hoe deze innovatieve technologie met UV-licht en katalytisch materiaal de luchtkwaliteit verbetert. Heeft u vragen? Hier zijn de antwoorden.

Wat is fotokatalytische luchtreiniging?

Om te beginnen met misschien wel de belangrijkste vraag: wat is fotokatalytische luchtreiniging eigenlijk? Fotokatalytische luchtreiniging gebruikt UV-licht op katalytisch materiaal om moleculaire structuren te creëren. Deze structuren breken vervuiling af, zoals geuren, gassen en micro-organismen, waardoor de lucht wordt gezuiverd. Dit proces is vergelijkbaar met auto-katalysatoren. Net zoals de hitte van een automotor een katalytische reactie opwekt om uitlaatgassen te zuiveren, doet UV-licht dit in fotokatalytische luchtreinigers, zonder de hitte.

Luchtzuiverend werking van UV-licht

Los van het opwekken van de katalytische reactie heeft UV-licht van zichzelf ook een luchtzuiverende werking. UV-C licht doodt micro-organismen, waaronder virussen en bacteriën. Het kan ook ozon produceren, wat desinfecteert en geuren afbreekt. De keuze voor ozonproductie hangt af van de lampgolflengte, met 254nm als ozonvrij en 185nm voor ozonproductie.

Is ozon schadelijk voor de gezondheid?

Systemen met ozon zullen extra agressief vervuilingen bestrijden, maar ozon is in een te hoge concentratie schadelijk voor mens en dier. Voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag geldt een maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) van maximaal 0,06 PPM (PPM = Parts Per Million). Voor 15 minuten geldt een MAC-waarde van 0,3 PPM in de ruimte. Het is dus zaak om de juiste oplossing/dosering voor uw toepassing te kiezen.

Vragen over de SNE RAS-60:

Een bekend product bij fotokatalytische luchtreiniging is de SNE RAS-60. Alle vragen omtrent dit product hebben we hieronder gebundeld.

Kan de SNE RAS-60 24 uur per dag gebruikt worden?

De SNE RAS-60 kan 24/7 worden gebruikt. Met slechts 16 Watt stroomverbruik zijn de gebruikskosten laag. In de Away Mode schakelt het na 2 uur automatisch terug naar de normale werking.

Vergt de SNE RAS-60 veel onderhoud?

We raden aan om het toestel ongeveer één keer per maand te controleren op vervuiling, voornamelijk de stoffilters. Deze zijn met de stofzuiger of water goed te reinigen. Haal de filters dan wel even uit elkaar, want de fotokatalytische filters kunnen niet goed tegen water. Ook een eenvoudige oplossing is de filters om te draaien, zodat de stoffilters aan de buitenzijde zijn geplaatst. Hierdoor hoeft u ze niet uit het toestel te halen om ze met de stofzuiger te reinigen.

Hoe is de SNE RAS-60 effectief tegen sigarettenrook?

De SNE RAS-60 bestrijdt zowel zwevende deeltjes als chemische dampen van sigarettenrook met oxiderende moleculen. De krachtige reactie verbetert de luchtkwaliteit.

Is de SNE RAS-60 te gebruiken in combinatie met andere luchtreinigers?

Dit is geen enkel probleem. De SNE RAS-60 kan samenwerken met HEPA-luchtreinigers voor een uitgebreide aanpak tegen partikelen, micro-organismen, geuren en vluchtige stoffen.

Hoe reinigt de SNE RAS-60 de lucht zonder toepassing van een HEPA-filter?

De SNE RAS-60 reinigt de lucht zonder HEPA-filter op twee manieren. De kiemdodende UV-lamp in het toestel doodt bacteriën, virussen en schimmels. De geproduceerde ionen en de oxiderende moleculen steriliseren en breken geuren en vluchtige stoffen af in de ruimte zelf. De in de lucht zwevende (ultra)fijnstof deeltjes klompen vervolgens samen en worden daardoor zwaarder dan de lucht zelf. Hierdoor vallen ze uit de lucht.

Moeten onderdelen vaak vervangen worden bij fotokatalytische luchtreinigers?

Jaarlijks de UV/fotokatalytische cel vervangen wordt aanbevolen voor optimale werking. De ozongenerator na 3 jaar bij intensief gebruik. Filters kunnen maandelijks worden gecontroleerd en fotokatalyserende filters kunnen worden gereinigd met een stofzuiger.

Worden geuren effectief blijvend verwijderd?

Een fotokatalytische luchtreiniger zal geuren afbreken. De werking is nog sterker als er ozon wordt geproduceerd. Ozon is een instabiele vorm van zuurstof en deze moleculen zoeken stabiele (geur)moleculen om zich te binden en deze daardoor te oxideren. Hierdoor worden de geurmoleculen onschadelijk gemaakt en blijft er alleen zuurstof over. De ozonmoleculen zijn effectief in de lucht in zachte/poreuze materialen zoals stoffen en (auto)bekleding. Afhankelijk van de dichtheid van het materiaal en de sterkte van de geur (zoals rooklucht die diep in het materiaal getrokken is) kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.

Doodt een fotokatalytische luchtreiniger schimmels en sporen?

De UV-lamp in fotokatalytische luchtreinigers doodt schimmels en sporen die door het toestel worden aangezogen. De uitgestoten lucht bevat verschillende oxidatoren die in de gehele ruimte micro-organismen bestrijden.

Meer weten over fotokatalytische luchtreiniging? Vraag Itec!

Ontdek de kracht van fotokatalytische luchtreiniging en adem zuiver, leef gezond! Voor persoonlijk advies en het ideale luchtzuiveringsplan voor uw situatie, staan wij paraat. Neem direct contact met ons op via telefoon (0571-840844) of stuur een e-mail naar info@itecluchtreiniger.nl. Transformeer uw leefruimte met Itec Luchtreiniging — waar frisse lucht een garantie is.