Fotokatalytische luchtreiniging, veel gestelde vragen

Kan de SNE RAS-60 24 uur per dag worden gebruikt?

Ja, het toestel kan permanent worden ingezet, door het lage stroomverbruik van 16 Watt zullen de gebruikskosten zeer laag uitvallen. Als het toestel in Away Mode wordt gebruikt zal deze na 2 uur automatisch weer schakelen naar de normale werking

Moeten er filters of andere onderdelen periodiek worden vervangen?

Het is aan te raden de UV/fotokatalytische cel jaarlijks te vervangen, de levensduur van de UV zal in de praktijk langer uitvallen, maar bij permanent gebruik zal de luchtzuiverende werking na een jaar afnemen. De ozongenerator zal na 3 jaar bij intensief gebruik (elke 3-4 dagen) na ca. 3 jaar in kracht afnemen. Beide onderdelen zijn los te bestellen, of als “combi-aanbieding” in combinatie met de SNE RAS-60 voor een gereduceerde prijs.

Vergt de SNE RAS-60 onderhoud?

Het is aan te raden het toestel regelmatig (minimaal eens per maand) te controleren op vervuiling, de aanzuigfilters bestaan uit fotokatalyserend materiaal dat reageert op daglicht en filters die stof, pluizen etc. uit de lucht filteren. Deze stoffilters zijn met de stofzuiger of met water te reinigen, om de filters met water te reinigen is het aan te raden de filters uit elkaar te nemen, de fotokatalytische filters kunnen namelijk niet tegen water. Een eenvoudiger oplossing is de filters om te draaien zodat de stoffilters aan de buitenzijde zijn geplaatst, hierbij kunnen deze zonder uit het toestel te nemen met de stofzuiger worden gereinigd.

Hoe wordt de lucht gereinigd zonder toepassing van een HEPA filter?

De SNE RAS-60 reinigt de lucht in hoofdzaak op 2 wijzen; de kiemdodende UV-lamp in het toestel doodt bacteriën, virussen, schimmels, de door de fotokatalysatie geproduceerde ionen en de oxiderende moleculen steriliseren en breken geuren en vluchtige stoffen af in de ruimte zelf, de in de lucht zwevende (ultra)fijnstof (0,1 – 0,3 micrometer grote) deeltjes klompen samen, worden zwaarder dan de lucht en vallen uit de lucht.

Hoe is de SNE RAS-60 effectief tegen sigarettenrook?

Sigarettenrook bestaat uit 2 bestanddelen; de rook zelf, wat bestaat uit zwevende partikelen en de chemische dampen, vluchtige stoffen en de rookgeur die deze produceren. oxiderende moleculen geproduceerd door de UV/fotokatalytische cel de vluchtige stoffen, dampen en geuren bestrijden.

Is ozon schadelijk voor de gezondheid?

Ozon kan in hoge dosering schadelijk zijn voor de gezondheid, voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag geldt een maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) van maximaal 0,06 PPM (PPM = Parts Per Million). Voor 15 minuten geldt een MAC-waarde van 0,3 PPM in de ruimte.

In de normale werkingsstand stoot de Steril Air geen ozon uit, in de Away Mode stoot het toestel ca. 0,34 PPM uit (gemeten vlak voor het toestel), de waarde in de gemeten ruimte zal dus nooit hoger zijn dan de MAC waarde die acceptabel is voor 15 minuten.

Als u 's ochtends (bij gebruik thuis) of 's avonds (bij gebruik op het werk) het toestel in de Away-Mode schakelt zal deze 2 uur lang de lucht extra effectief steriliseren, het reductieproces zal daarna de ozonmoleculen tot zuurstofmoleculen reduceren, het resultaat is schone, zuivere en geurvrije lucht. Mocht u de ruimte direct na gebruik van de Away Mode weer willen gebruiken is het aan te raden deze goed te ventileren.

Worden geuren effectief blijvend verwijderd?

Ja, in de Away Mode zet de SNE RAS-60 zuurstof om in ozon, dit is een instabiele vorm van zuurstof. Deze actieve moleculen zijn instabiel en zoeken stabiele (geur)moleculen om zich aan te binden en deze daardoor te oxideren.

Dit oxidatieproces “verbrandt” de geurmoleculen die daardoor onschadelijk worden gemaakt. Het enige restproduct na oxidatie is zuurstof. De ozonmoleculen zijn effectief in de lucht in zachte/poreuze materialen zoals stoffen en (auto)bekleding. Afhankelijk van de dichtheid van het materiaal en de sterkte van de geur (zoals rooklucht die diep in het materiaal getrokken is) kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.

Doodt de Steril Air schimmels en sporen?

Ja, de UV-lamp doodt schimmels en sporen die door het toestel worden aangezogen, de uitgestoten lucht bevat verschillende oxidatoren die in de gehele ruimte micro-organismen bestrijden.

Is de SNE RAS-60 te gebruiken in combinatie met andere luchtreinigers?

Dit is geen enkel probleem, sterker nog, in combinatie met een HEPA luchtreiniger kunnen beide luchtreinigingssytemen elkaar uitstekend aanvullen zodat partikelen, micro-organismen, geuren en vluchtige stoffen optimaal bestreden worden.