De luchtreinigende werking van ozon

Klik hier voor onze ozongeneratoren

 

Kjs-6

 

Wat is ozon?

Ozon (Trizuurstof, O3) is een blauwachtig gas, het is een geactiveerde vorm van zuurstof die bestaat uit drie zuurstof atomen in plaats van twee. Deze actieve moleculen zijn instabiel en zoeken stabiele (geur)moleculen om zich aan te binden en deze daardoor te oxideren.

Ozon is bekend als een gas dat ontstaat bij smog en warmere temperaturen, daarom heeft het vaak een negatieve associatie bij mensen, het is echter een natuurlijke luchtzuiveraar zonder welke leven op aarde niet mogelijk zou zijn. Ook in de bergen en op grote hoogten is het ozonniveau hoger, plaatsen die bekend staan om hun zuivere lucht.

Wat is oxidatie en hoe elimineert het geuren?

Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof elektronen afgeeft aan een andere stof waarbij het oxidatiegetal van de eerste toeneemt en resulteert in een verandering van toestand. Geuren en vervuilingen transformeren tot reukloos koolstof dioxide en de ozon reduceert tot gewone zuurstof.

Hoe wordt ozon opgewekt?

Het opwekken van een zeer hoge spanning (10-20 kV) genereert een electische ontlading (corona-ontlading). Deze ontlading ontleedt de zuurstof-atomen door deze te laten botsen met elektronen tot atomaire zuurstof, deze atomen vormen samen een ozon-molecuul, bestaande uit drie zuurstof atomen.

 

 

Hoe elimineert ozon micro-organismen en virussen?

Ozon is bijzonder effectief tegen micro-organismen waaronder schimmels, gisten, algen, (griep)virussen en bacteriën zoals legionella, salmonella, Escherichia coli en MRSA. De instabiele ozonmoleculen komen in contact met de celwand van de bacterie waardoor er een oxiderende reactie optreedt, de celwand wordt hierdoor geperforeerd en de bacterie kan hierdoor niet overleven. In het geval van virussen wordt de eiwitmantel aangetast wat het onmogelijk maakt voor het virus zich te reproduceren wat het virus effectief uitschakelt.

Wat kan ozon doen tegen het Coronavirus?

Van SARS en waterpokken is bekend dat deze virussen zich via aerosolen kunnen verspreiden en dat deze nog mensen kunnen infecteren nadat de persoon die het virus droeg de ruimte reeds verlaten heeft. Van het COVID 19 virus is daar momenteel nog geen gedetailleerde data van bekend, maar het wordt aangenomen dat dit met name in medische faciliteiten een probleem kan vormen.

Een aerosol is een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. De grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht.

In hoeverre het virus zich daadwerkelijk verspreidt via de lucht is op dit moment dus nog niet helemaal duidelijk, wel is het duidelijk dat het virus op oppervlakten kan overleven, dit is ook de reden dat wordt aangeraden zeer regelmatig uw handen te wassen.

Ozon is een uitstekend middel om lucht en oppervlakten in een ruimte te ontsmetten, door een ozongenerator enkele uren te laten draaien kan een ruimte op deze wijze ontsmet worden. Omdat viruseen nog gevoeliger zijn voor ozon dan bacteriën zullen virussen sneller geëlimineerd worden dan bacteriën.

Hoe lang een ozongenerator moet draaien hangt af van de grootte van de ruimte, voor een ruimte ter grootte van 100 vierkante meter zouden wij adviseren een ozongenerator als de KJS-6 4 uur te laten draaien, dit moet wel gezien worden als een inschatting, iedere situatie is natuurlijk anders.

 

Een intacte bacterie destructie van bacteriën door toepassing ozon
Ozonmoleculen komen in contact met de celwand van de bacterie destructie van bacteriën door toepassing ozon
De ozonmoleculen penetreren de celwand destructie van bacteriën door toepassing ozon
De oxiderende reactie perforeert de celwand destructie van bacteriën door toepassing ozon
Gaten vallen op meerdere plekken in de celwand destructie van bacteriën door toepassing ozon
De celwand verliest zijn structuur en de cel valt uiteen (lyseert) destructie van bacteriën door toepassing ozon

Hoe lang blijft ozon actief?

Ozon is een instabiel gas, na activering door de ozongenerator begint de reductie naar zuurstof onmiddellijk, de halveringstijd bij droge, schone lucht is gemiddeld 20 tot 100 minuten. De duur van dit proces varieert in de praktijk en is afhankelijk van omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en met name de hoeveelheid reactieve stoffen/organismen in de lucht. Oftewel hoe meer vervuilingen in de lucht die door ozon worden geoxideerd hoe sneller de ozon zelf ook tot zuurstof wordt gereduceerd.

Ozon is zwaarder dan lucht dus is het aan te raden bij ozon geurbestrijding een ventilator te gebruiken om de lucht in de ruimte te circuleren.

Is ozon schadelijk voor de gezondheid?

Ozon kan ik hoge dosering schadelijk zijn voor de gezondheid, voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag geldt een maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) van maximaal 0,06 PPM (PPM = Parts Per Million). Voor 15 minuten geldt een MAC-waarde van 0,3 PPM in de ruimte.

Een ozongenerator kan worden gezien als een stuk gereedschap, en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een ruimte te ontsmetten van micro-organismen zoals virussen, bacteriën of schimmels. Het is daarbij zaak na gebruik van de ozongenerator de ruimte te luchten. Maar ook als er niet gelucht wordt zal ozon na verloop van tijd (afhankelijk van de grootte van de ruimte, het ozonniveau, ventilatie en vervuiling) weer naar het natuurlijke niveau dalen. Ter indicatie; dit is een kwestie van minuten of uren. Ozon heeft een geur die goed detecteerbaar is, als de geur weg is kunt er ook vanuit gaan dat het ozon niveau gedaald is tot een gezond niveau.

Klik hier voor onze ozongeneratoren