Oorzaken van slechte luchtkwaliteit binnenshuis

Oorzaken van slechte luchtkwaliteit binnenshuis


Bronnen van vervuilde lucht binnenshuis

De meeste mensen spenderen 80 - 90% van zijn of haar tijd binnenshuis, dat wil zeggen thuis, kantoor, arbeidsplaats of andere gebouw. De kwaliteit van de lucht in deze ruimten is dus buitengewoon belangrijk voor de gezondheidstoestand van de zich hierin bevinde personen. Verschillende soorten vervuilingen van partikels tot vluchtige organische stoffen tot gassen tot micro-organismen kunnen verschillen gezonheidsklachten veroorzaken, deze vervuilingen hebben verschillende bronnen zoals hieronder beschreven.

Luchtvervuiling van buiten

De bekende bronnen van luchtvervuiling zijn natuurlijk bekend; het verkeer, de industrie, landbouw en bouwwerkzaamheden produceren vervuilingen als (fijn)stof, roet, gassen en stank. Maar ook de natuur draagt haar steentje bij; pollen en micro-organismen zijn strikt genomen geen luchtvervuiling, maar voor een persoon met hooikoorts of astma dragen deze stoffen wel bij aan een onaangenaam en ziekmakend klimaat. Al deze stoffen vinden via de ventilatie hun weg naar binnen waar ze de luchtkwaliteit sterk beïnvloeden.

Verbranding binnenshuis

Voedselbereiding en verwarming gaan vaak samen met het verbranden van hout, gas, kaarsen, petroleum of soms olie. De open haard of het gaskookstel zijn hiervan de bekendste en meest voorkomende voorbeelden. Bij het verbrandingsproces komen stoffen als koolstofmonixide, stikstofmonoxide en Stikstofdioxide vrij.

Bouwmaterialen en materialen in meubelen

Deze materialen produceren vluchtiger organische stoffen, de lijm die gebruikt wordt in spaanplaat en kunststoffen doet formaldehyde vrijkomen wat de oorzaak is van het "sick building syndrome". In oudere panden kan nog asbest voorkomen wat als dit in stofvorm vrijkomt kankerverwekkend is.

Lak en verf

Ook deze stoffen bevatten formaldehyde wat irriterend voor de huid en ademhalingsorganen is.

Kantoor toestellen

Printers en oudere beeldschermen produceren ozon, ook stoten printers tonerstof uit wat een zeer fijn stof is en dus diep in de longen kan doordringen.

Schoonmaakmiddelen

Vele schoonmaakmiddelen bevatten chloor wat als chloorgas zich in de ruimte kan verspreiden, ook aroma verspreidende oliën, wc-verfrissers en andere spuitbussen bevatten vluchtige organische stoffen de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden.

Micro-organismen

Schimmels, bacteriën en virussen gedijen in vochtige, donkere omstandigheden zoals is ventilatiesystemen, kelders, kruipruimten en souterrains, deze organismen kunnen allergische reacties veroorzaken, ziekten verspreiden en onaangename geuren verspreiden.

Menselijke en dierlijke activiteiten

Uiteindelijk is de mens zelf de grootste bron van vervuiling binnenshuis, we produceren door te ademen koolstofdioxide, dwarrelen stof op door onze kleding en beddengoed en rokers produceren schadelijke stoffen waaronder nicotine koolstofmonixide, aldehyde, aceton, teer en andere schadelijke stoffen. Mens en dier produceren hiernaast huidschilfers pluizen, haren en in het geval van dieren vogelstof, onaangename geuren, mijten en andere micro-organismen.

Wat kunt u aan deze vervuilingen doen?

Om het complete pakket aan vervuilingen te kunnen behandelen heeft u een luchtreiniger nodig die is voorzien van zowel een HEPA filter als een carbon filter en bij voorkeur ook voorzien is van een UV lamp.

Het HEPA filter is voor alle (fijn)stoffen, pollen etc. en het carbon filter (of formaldehyde) is nodig voor de afbraak van vluchtige gassen. Micro-organismen worden het beste bestreden via UV.

Hieronder vindt u verwijzingen naar de mogelijke toestellen voor deze toepassing:

 

Itec luchtreiniging