Toepassing Filters

gezuiverde lucht

De volgende filters worden toegepast in de diverse HEPA luchtreinigers

De in de meeste modellen standaard toegepaste filters:

Wasbaar voorfilter

Wasbaar voorfilter

Het voorfilter verwijdert stof deeltjes, pluizen en  (huisdieren)haren. Om opbouw van bacteriën en schimmels te voorkomen is in het filter een antibacterieel materiaal toegepast. Het voorfilter is wasbaar of met de stofzuiger te reinigen, hiermee wordt de levensduur van het HEPA filter verlengd.

 Medium filter

Medium filter

Het medium filter filtert stofdeeltjes van 1 micrometer (micron, een duizendste deel van een millimeter) en groter uit de lucht, net als het voorfilters is deze van een antibacterieel materiaal en is de hoofdfunctie het verlengen van de levensduur van het HEPA filter. In de meeste modellen maakt het medium filter deel uit van het Custom filter. Als de luchtreiniger tegen sigarettenrook wordt gebruikt is de inzet van Medium filters zeer aan te raden, de teer in de rook wordt door het Medium filter uit de lucht gefiltert zodat de levensduur van de achterliggende filters verlengd wordt. Sigarettenrook verkort de levensduur van de filters sterk, dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door het Medium filter.

 

HEPA filter

 

HEPA filter

Het HEPA filter is het belangrijkste filter in elke Coway luchtreiniger en heeft het grootste aandeel in de verwijdering van vervuilingen uit de lucht.

Het HEPA filter (High Efficiency Particulate Air filter) verwijdert minimaal 99.97% van fijnstofdeeltjes van 0.3 micrometer. Deze grootte van fijnstofdeeltjes staat bekend als de Most Penetrating Particle Size (MPPS) ofwel de moeilijkst te filteren deeltjesgrootte, grotere zowel als kleinere stofdeeltjes zijn eenvoudiger te filteren dan deze fijnstofdeeltjes.

Onder fijnstof worden stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend, een micrometer is éénduizendste deel van een millimeter.

De oorsprong van het HEPA filter vindt zich in het Amerikaanse nucleaire programma, waarin een filter moest worden ontwikkeld om radioactieve stofdeeltjes uit de lucht te filteren. Deze filters kwamen vanaf de vijftiger jaren in consumententoepassingen op de markt en sindsdien is de term HEPA een algemene term voor luchtfilters met een zeer hoge efficiency geworden.

Door de steeds hogere eisen in toepassingen als ziekenhuizen, laboratoria, productie van computerchips en ruimtevaarttechniek zijn de eisen waaraan een HEPA filter moet voldoen gedurende de jaren steeds hoger geworden en moet deze momenteel minimaal 99.97% van de fijnstofdeeltjes van 0.3 micron uit de lucht filteren.

HEPA filters bestaan uit een mat met in willekeurige richting liggende vezels, de dichtheid en dikte van de vezels en de dikte van de mat zijn bepalend voor de effectiviteit van het filter. In tegenstelling tot wat men misschien zou denken werkt een HEPA filter niet als een zeef, de ruimte tussen de vezels in de filterdoeken is groter dan 0.3 micron. De stofdeeltjes worden in hoofdzaak op 3 wijzen uit de lucht gefilterd.

  • Impact Een stofdeeltje is groter dan de ruimte tussen de vezels en wordt hierdoor tegengehouden, stofdeeltjes vanaf een grootte van 10 micron worden hoofdzakelijk door dit effect gefilterd.
  • Interceptie Een stofdeeltje volgt de luchtstroom door het filter en kan door zijn massatraagheid de richtingsveranderingen niet volgen en botst vervolgens tegen een vezel waaraan deze dan blijft plakken.
  • Diffusie Door de moleculaire (Brownse) beweging van zeer kleine deeltjes wordt de afstand die de deeltjes door het filter afleggen dusdanig vergroot dat deze uiteindelijk door één van de bovenstaande effecten tegen de vezels botsen en uit de luchtstroom worden gefilterd. Stofdeeltjes van 0.1 micron en kleiner worden hoofdzakelijk door dit effect gefilterd.

De stofdeeltjes van 0.3 micron worden hoofdzakelijk door het diffusie en interceptie effect gefilterd. Onder 0.1 micron is diffusie het voornaamste filtereffect, boven 0.4 zijn impact en interceptie het voornaamste filtereffect.

Winix HEPA filters hebben een rubberen afdichting aan de buitenzijden om “lekkende” lucht langs de filters tegen te gaan en zijn behandeld met Thiabendazool, dit heeft een bacterie- en schimmeldodende werking om tegen te gaan dat het filter een broeiplaats wordt van de gefilterde bacteriën en schimmels.

 Actieve kool filter

Actieve kool filter

Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die de eigenschap heeft allerlei stoffen aan zich te kunnen binden. Een actieve kool filter is een honingraatstructuur waarin honderden losse bolletjes actieve kool opgesloten zitten.

Actieve kool is een sterk adsorptiemiddel. Actieve kool kenmerkt zich door het zeer grote oppervlak, een gram vaste stof kan een oppervlak hebben van enkele honderden vierkante meters. Hierdoor is het in staat verschillende schadelijke stoffen aan zich te binden, en is het actieve kool filter effectief tegen vluchtige organische stoffen, sigarettenrook en onaangename luchtjes.

In tegenstelling tot wat door sommige fabrikanten van luchtreinigers geclaimd wordt is actieve kool niet wasbaar, het kan alleen worden gereactiveerd door thermische reactivatie in een speciale reactivatie-oven. Wasbare actieve-koolfilters bevatten geen echte actieve kool.

   
Filters in specifieke Coway modellen:

 A3 medium filter

A3™ medium filter

A3 staat voor Ag (zilver) coating, Antibacterieel en Anti odor. Dit filter combineert de werking van 3 filters door de filtering van stofdeeltjes, antibacteriële werking en het tegengaan van onaangename luchtjes. Dit filter heeft een zeer lange levensduur en is tot 40x te reinigen. Door zijn reiniging van stofdeeltjes verlengt ook dit filter de levensduur van het HEPA filter.

 BHC combo filter

BHC Combo filter (toegepast in de Coway AP-0805EH)

Het BHC Combo filter is effectief tegen schadelijke stoffen/gassen als benzeen, tolueen, xyleen, styreen, formaldehyde, ammonia, Aceetaldehyde en azijnzuur, die bij baby’s en jonge kinderen huidirritaties en eczeem kunnen veroorzaken. Tevens verwijdert het BHC Combo filter bacteriën, schimmels en (fijn)stof en ondersteunt hiermee de werking van het HEPA filters en verlengt het de levensduur van het HEPA en actieve kool filter.

 Acrinol antibacterieel voorfilter

Acrinol antibacterieel voorfilter (toegepast in de Coway AP-1207BH)

Door zijn reiniging van stofdeeltjes verlengt ook dit filter de levensduur van het HEPA filter, de toepassing van Acrinol geeft het filter een antibacteriële werking.

 Scutellariae Radix (chinese herb) filter

Scutellariae Radix (chinese herb) filter (toegepast in de Coway AP-1207BH)

In dit filter wordt het Scutellariae Radix toegepast, een kruid dat werkzaam is tegen allergieën en klachten aan de luchtwegen. Dit filter is ontwikkeld in samenwerking met de Kyung Hee University in Seoul.

Coway Custom filters

De Coway AP-1007EH en AP-0807DH zijn te voorzien van filters voor specifieke toepassingen en verhogen de effectiviteit van de luchtreiniger tegen bepaalde stoffen of klachten.

 AI/HI Virus filter

AI/HI Virus filter

Griep (influenza) is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen. Elk jaar krijgen ongeveer 80.000 Nederlanders griep.
Het AI/HI Virus Filter is effectief tegen Avian influenza (H5N1, vogelgriep), Human Influenza (griep) virussen.  Door toepassing van ginkgo extracten en synthetische enzymen worden 99,97% van de viruseiwitten door dit filter geëlimineerd.

 Formaldehyde (nieuw huis) filter

Formaldehyde (nieuw huis) filter (standaard geleverd in de Coway AP-1007EH en AP-0807DH)

Het Formaldehyde filter verwijdert de veroorzakers van het Sick Building Syndrome, het is effectief tegen formaldehyde (HCHO) en vluchtige organische stoffen (VOS-en). Voorbeelden van vluchtige organische stoffen zijn oplosmiddelen als styreen, xyleen, benzeen en tolueen. Stoffen als deze kunnen veel voorkomen in recent gebouwde panden.

Door toepassing van Pt (platina) en actieve koolstof voorkomt dit filter hiermee klachten als hoofdpijn, irritatie aan ogen, neus en luchtwegen.

 Legionella filter

Legionella filter

De legionella bacterie gedijt in omstandigheden als die in airconditionings installaties en andere vochtige plekken te vinden zijn. In oudere panden kunnen deze bacteriën dan ook vaak gevonden worden. Deze bacterie kan de legionellagriep, of de zeer ernstige en dodelijke veteranenziekte veroorzaken. Het legionella filter doodt 99.99% van de legionellabacteriën en is voor oudere mensen, zeer jonge kinderen en mensen met een zwak afweer systeem een zeer geschikt filter.

Allergenen filter

Allergenen filter

Het allergenen filter verwijdert inhalatieallergenen zoals stuifmeel (pollen), huidschilfers van (huis)dieren, huidschilfers en uitwerpselen van de huisstofmijt. Door deze deeltjes tot een grootte van één micron te filteren verlengt het de levensduur van het HEPA filter. Het allergenen filter is zeer geschikt tegen hooikoortsklachten.Dit filter heeft tevens een antibacteriële werking en doodt het de Escherichia Coli (E. coli) en Staphylococcus aureus (MRSA) bacterie (99,9% in 24 uur).

Yellow dust filter

Yellow dust filter

Filtert stof en fijn zand uit de lucht en verlengt hiermee de levensduur van het HEPA filter, In het Yellow dust filter wordt zeoliet toegepast, dit is een mineraal met een zeer poreuze structuur, hierdoor heeft zeoliet sterke absorberende eigenschappen en is het effectief tegen NOX (stikstofoxiden), SO2 (zwaveldioxide) en gaat het onaangename luchtjes tegen.

MCC™ medium filter

MCC™ medium filter


Het MCC™ (Multi Care Compex) filter combineert de werking van 3 filters;

  • Yellow Dust filter, effectief tegen NOX (stikstofoxiden), SO2 (zwaveldioxide), vluchtige stoffen.
  • Legionella filter, elimineert  99.99% van de legionella bacteriën die door bijvoorbeeld airconditioning systemen in de lucht worden verspreid.
  • Anti-virus filter, door toepassing van ginkgo extracten en synthetische enzymen elimineert dit filter virussen en allergenen.

 

Filters NanoBio NBA-750 luchtreiniger

In de NanoBio NBA-750 luchtreiniger kunnen naast de beschreven voorfilters, HEPA en actieve kool filters ook de volgende optionele filters worden toegepast:

Sterilisatiefilter  

Sterilisatiefilter

Het sterilisatiefilter is effectief tegen bacteriën door de toepassing van koper.

 

Koper heeft een desinfecterende/antibacteriële werking, hierdoor wordt het ook bijvoorbeeld voor waterleidingen gebruikt. De antibacteriële eigenschappen van koper maakt dit filter effectief tegen:

  • Escherichia coli
  • Serratia marsescens
  • MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
  • Aspergillus Niger
skybio filter antivirus

Anti-virus filter


Griep (influenza) is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen. Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep.

Het SkyBio is effectief tegen Avian influenza (H5N1, vogelgriep), Human Influenza (griep) virussen.