Ionen en ionisatie

Positieve en negatieve ionen

Onze atmosfeer is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. Ionen zijn moleculen die een elektron missen of er juist één teveel hebben. Het overschot aan positieve ionen in de atmosfeer draagt bij aan van veel gezondheidsproblemen en welvaartziektes.

Positieve ionen komen in onze atmosfeer door onder andere:

 • Computermonitors, statische elektriciteit
 • Gasmoleculen en rookdeeltjes als gevolg van verbranding
 • Hitte en luchtvochtigheid
 • Hercirculatie van lucht in gebouwen
 • Seizoensgebonden wind

Negatieve ionen komen steeds in mindere getale voor, omdat de condities waaronder negatieve ionen ontstaan door menselijke activiteiten enorm worden beperkt. Dit kan worden gecompenseerd door de inzet van een

Een Ionisator kopen?

Klik hier voor een ionen luchtreiniger.

In onze atmosfeer zijn er gemiddeld 1500 tot 4000 ionen te meten per vierkante centimeter (cm3). De aarde zelf heeft een negatieve lading, waardoor negatieve ionen worden afgestoten. Deze afstoting zorgt ervoor dat er een zekere balans ontstaat tussen negatieve en positieve ionen in een ratio van respectievelijk 10 op 12. Er zijn meer positieve ionen dan negatieve.

De effecten van ionisatie

In 1974 bestudeerde het Zwitserse Meteorologisch Instituut problemen in verband met seizoensgebonden wind in de verschillende regio's van de aarde. De Föhn die over Zwitserland blaast, de Sirocco in Italië, het Sharav in het Midden Oosten, en de Mistral in Zuid-Frankrijk werden geïdentificeerd als oorzaak van lichamelijke en geestelijke gevolgen variërend van hoofdpijn en depressie en zelfs hartaanvallen.

De gemeenschappelijke factor in al deze wind varianten was de aard van de elektrische lading van de ionen in de lucht. Een zeer hoge concentratie van positieve ionen bleek de oorzaak. Daar staat tegenover dat de onderzochte lucht in de nabijheid van een waterval, in de bergen of na de lente regen grote hoeveelheden negatieve ionen bleek te bevatten. Verder onderzoek wees uit dat mensen reageren op negatieve ionenniveaus boven 1000 ionen per cc. Uit wetenschappelijk verder onderzoek werd geconcludeerd dat de negatief geladen ionen een positief effect hebben op levende organismen. Planten groeien sneller en gezonder, mensen reageren met een verhoogde alertheid en zijn meer ontspannen.

Hiernaast hebben negatieve ionen tevens een luchtreinigende werking; nagenoeg alle deeltjes in de lucht hebben een positieve lading, terwijl negatieve ionen een negatieve lading hebben. Omdat verschillend geladen delen elkaar aan trekken, zullen de ionen en de deeltjes elkaar aan trekken, en zullen ze zich aan elkaar hechten. Bij hoge negatie ion concentratie verenigen veel ionen zich met stofdeeltjes en zullen cluster gaan vormen.

Deze cluster zijn te zwaar om in de lucht te zweven. Het resultaat hiervan is dat de hompen deeltjes naar beneden zinken en daardoor niet meer ingeademd kunnen worden. En daardoor in een luchtwegen geen irritatie kunnen veroorzaken.

Zwevende fijnstofdelen zijn de dragers voor verschillende allergenen toxische chemische scheikundige stof en ziekte verwekkers. De negatieve ionen geven hun lading aan het molecuul af. Deze nieuwe negatief geladen moleculen binden zich wederom aan andere positief geladen molecule uit de onmiddellijke omgeving. Deze agglomeratie voert tot de reeds genoemde zinken van de clusters door de gewichttoenamen. Door dit proces worden schadelijke stoffen uit de ademlucht verwijderd.

Bronnen van positieve ionen

Helaas fungeren de meeste van de elementen in onze moderne omgevingen als een stofzuiger voor negatieve ionen. Airconditioning, verwarming, synthetische vezels in onze kleding en meubelen veroorzaken een ernstige uitputting van de negatieve ionen. Verontreiniging door auto-uitlaatgassen, het roken van sigaretten, tl-verlichting, elektrische en elektronische apparatuur, tv-schermen, overbevolking en zelfs de ademhaling, dragen allemaal bij aan de uitputting van negatieve ion. Een gemiddeld binnenklimaat heeft een negatieve ionen gehalte van ongeveer 100 negatieve ionen per cc.

Arbeidsplaatsen, in met name fabrieken en kantoorgebouwen, hebben over het algemeen nog meer schadelijke lucht. Dit is grotendeels te wijten aan de staal en beton constructie van commerciële gebouwen. Deze materialen absorberen negatieve ionen als een magneet. Recente studies van de luchtkwaliteit in kantoorgebouwen rapporteerden een gemiddelde van 25-50 negatieve ionen per cc.

De hoeveelheid negatieve ionen en de uitwerking hiervan op de mens:

 • Tot 50 ionen/cc: veroorzaakt fysiologische verstoringen.
 • 1.000-2.000 ionen/cc: minimaal benodigd voor een gezonde omgeving.
 • 5.000-50.000 ionen/cc: verbetert de lichaamseigen afweer en weerstand.
 • 50.000-100.000 ionen/cc: doden bacteriën en verminderen infectiehaarden.
 • 100.000-500.000 ionen/cc: bevorderen het genezingsproces van het lichaam.

De positieve uitwerking van negatieve ionen:

 • De lucht binnenshuis wordt schoner en is dus beter voor de gezondheid.
 • De weerstand van het lichaam wordt hoger.
 • Inhalatie allergieën kunnen minder worden of verdwijnen.
 • Angsten en depressies kunnen verminderen of verdwijnen.
 • Ziektes kunnen worden voorkomen.

ionen luchtreiniger | ionisator kopen